Szpital dobry, bo publiczny

0

Ministerstwo zdrowia chce zbudować sieć szpitali o różnych poziomach referencyjnych. Szpitale odpowiedniej kategorii będą miały gwarancję uzyskania kontraktu na określony zakres świadczeń. W sieci znajdą się wszystkie publiczne szpitale, ale już niekoniecznie placówki prywatne – zauważa Konfederacja Lewiatan.

Dobrawa Biadun, ekspertka Konfederacji Lewiatan
Dobrawa Biadun, ekspertka Konfederacji Lewiatan

Komentarz dr Dobrawy Biadun, ekspertki Konfederacji Lewiatan

Pomysł dotyczący budowy tzw. sieci szpitali nie jest nowy. Postulat ten konsekwentnie zgłaszany przez wszystkie środowiska i ekspertów był do tej pory konsekwentnie odkładany. Teraz ma to się zmienić. I wynika to wprost z dokumentu przygotowanego przez ministra zdrowia „Narodowa Służba Zdrowia”.

Jak czytamy w dokumencie celem zmiany jest stworzenie siatki szpitalnej opieki medycznej opartej na bazie istniejących podmiotów i ich znaczeniu dla bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów. W sieci znajdą się wszystkie publiczne szpitale w Polsce. Nie wiadomo jaki los spotka placówki prywatne. Sytuacja jest niejasna – mogą być włączone do sieci, ale nie muszą.

Brakuje też odniesienia do jakości i kompleksowości udzielanych usług. Tymczasem prace nad siecią szpitali powinny wyjść od potrzeb pacjentów i analizy tych potrzeb na przyszłość. Pacjenci powinni mieć prawo leczyć się w placówkach oferujących usługi na najwyższym poziomie przez dobrze wyszkolonych specjalistów. Kwestia własności placówki nie powinna mieć żadnego znaczenia. Budowa sieci w oparciu o historyczną wartość (długość posiadanego kontraktu i jego wysokość) w żaden sposób nie zmieni naszej ochrony zdrowia.

Mam nadzieję, że w pracach nad siecią będą brali udział specjaliści, którzy bez nacisków politycznych przygotują dokument oparty na:
1) wskazaniu zakresu świadczeń, których udzielanie ma charakter podstawowy dla zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów;
2) spełnieniu przez poszczególne placówki kryteriów jakościowych oraz posiadania akredytacji;
3) dostępnych zasobach (finansowych i kadrowych).

Konfederacja Lewiatan

 

Czytaj również:  Startupy medyczne w Polsce ratują system ochrony zdrowia