I. Rokicka (Ipopema Securities): Dywidenda z PZU wyniesie przynajmniej 29 zł na akcję

0

CEO Magazyn Polska

Największy polski ubezpieczyciel w najbliższych latach powinien niezmiennie wypłacać wysokie dywidendy. Z zysku za 2014 r. rynek przewiduje wypłatę w granicach 30 złotych na 1 akcję. Zgodnie z zaleceniami Komisji Nadzoru Finansowego PZU jednak nie będzie jużmogło wypłacić wcześniejszej dywidendy zaliczkowej.

– W mojej opinii minimalnym poziomem dywidendy, którą spółka PZU SA wypłaci w następnym roku z zysków za 2014 r., będzie 29 zł przypadające na 1 akcję. Rynek aktualnie spodziewa się wyższej wartości, w okolicach 34–35 zł. Ostateczna wartość dywidendy będzie zależeć jednak od wyniku jednostkowego PZU SA w IV kwartale – mówi agencji informacyjnej Newseria Inwestor Iza Rokicka, analityk Ipopema Securities.

Na koniec września 2014 r. PZU osiągnęło zysk netto w wysokości 1,99 mld zł, a w analogicznym okresie w roku poprzednim 5,0 mld zł. Jednak na tak dużą różnicę duży wpływ miała działalność inwestycyjna. Do września 2013 r. wygenerowała ona 4,4 mld zł, a w tym samym okresie rok później 1,7 mld zł.

– W kwestii dywidendyPZU sytuacja jest dużo bardziej skomplikowana niż w przypadku banków. Zgodnie z polityką dywidendową KNF dostrzegam jeden aspekt, który może być potencjalnie negatywnym zaskoczeniem dla akcjonariuszy spółki – twierdzi Iza Rokicka. – Ubezpieczyciel nie może wypłacić dywidendy z kapitałów, czyli może ją wypłacić tylko z bieżących zysków.

Chodzi o wypłatę dodatkowej dywidendy z kapitału zaliczkowego. Ewentualne negatywne zaskoczenie może wynikać z braku zgody KNF na taką odroczoną wypłatę.

– Akcjonariusze spodziewają się, że spółka wypłaci część dywidendy odroczonej, co jest drugim stopniem realizacji polityki kapitałowej rozpoczętej już w ubiegłym roku. Zarząd PZU obiecał akcjonariuszom około 15 zł na akcję w ciągu dwóch lat. Pierwsza transza miała być płatna w 2015 r., druga w 2016 r. – tłumaczy ekspert Ipopema Securities.

Na początku grudnia Komisja Nadzoru Finansowego zaprezentowała nowe stanowisko w kwestii polityki dywidendowej instytucji finansowych, w tym zakładów ubezpieczeń i reasekuracji.

Czytaj również:  Najczęstsze kierunki polskich kierowców ciężarówek

Komisja zezwala na wypłatę do 75 proc. zysku w postaci dywidendy przy spełnieniu następujących warunków: ocena ryzyka BION wynosi 1 (dobra) lub 2 (zadowalająca), zakład ubezpieczeń nie jest objęty programem naprawczym, w 2014 r. nie wykazał on niedoboru środków własnych na pokrycie marginesu wypłacalności lub kapitału gwarancyjnego. Ponadto firma musi na koniec roku wykazać się wskaźnikiem pokrycia wymagań kapitałowych w wysokości 160 proc. (dział I) lub 200 proc. (dział II). Innym wymogiem są pozytywnie zakończone stress-testy na dzień 31 grudnia 2014 r.

Przy spełnieniu kolejnych dodatkowych warunków zakład ubezpieczeniowy może wypłacić 100 proc. zysku netto w postaci dywidendy.

Pod względem współczynników kapitałowych spółkę PZU w dalszym ciągu stać na wypłatę bardzo wysokiej dywidendy – uspokaja Rokicka. – Co do zasady spółka przez kilka najbliższych lat powinna wypłacać wysoką dywidendę, nawet mimo wprowadzenia reguły Wypłacalność II (Solvency II).