Stabilne zyski i przychody Lokum Deweloper. Wrocławska spółka rozważa wejście na rynki Krakowa i Warszawy

Bartosz Kuźniar – Prezes Zarządu Lokum Deweloper SA

Ponad 120 mln zł przychodów i ponad 20 mln zysku wypracuje w 2014 r. Lokum Deweloper. To wyniki nieco lepsze niż rok temu. Deweloper przymierza się do rozwoju poza rodzimym rynkiem wrocławskim, a szczególnie atrakcyjne są dla niego Kraków i Warszawa.

Prowadzimy stabilną politykę dotyczącą realizacji naszych inwestycji, co przekłada się na powtarzalność wyników przy zwiększaniu skali. Rokrocznie uzyskujemy marże na poziomie 20 proc. Jeszcze nie mamy danych grudniowych, ale już wiemy, że to jest [w 2014 roku] sto dwadzieścia kilka milionów przychodu i dwadzieścia kilka milionów zysku – mówi agencji informacyjnej Newseria Inwestor Bartosz Kuźniar, prezes zarządu Lokum Deweloper.

W 2013 r. spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 100,5 mln zł oraz zysk EBITDA w wysokości 23,4 mln zł. Ubiegłoroczne wyniki są zatem zbliżone.

Kuźniar zdradza, że Lokum Deweloper już od roku szuka możliwości wejścia na nowe rynki. Spółka obecnie działa we Wrocławiu, gdzie ma siedzibę, ale planuje rozszerzyć działalność na rynki krakowski i warszawski. Kuźniar zastrzega jednak, że musi pojawić się możliwość zakupu działek odpowiedniej jakości.

Od roku poszukujemy działek w tych dwóch lokalizacjach i jeśli taka propozycja się pojawi, propozycja, która odpowiada naszemu profilowi, bo chcemy powielić tę jakość i ten sposób realizacji, jaki jest we Wrocławiu, to do tego rozwoju dojdzie, jesteśmy do tego przygotowani – zapowiada Kuźniar.

Prezes Lokum Dewelopera podkreśla, że w rozpoczynającym się roku największym wyzwaniem dla spółki będą nie tyle warunki makroekonomiczne, ile trudne do przewidzenia decyzje kupujących. Kuźniar zwraca uwagę na duże wahania i niepewność koniunktury.

Dodaje, że o ile deweloper jest w stanie zminimalizować przewidywalne i pozostające pod kontrolą spółki ryzyka, to czynniki makroekonomiczne i związane z sytuacją międzynarodową mogą zaskoczyć rynek.

Na razie ocena sytuacji jest jednak optymistyczna, o czym świadczy m.in. dostępność kredytów bankowych. Jak podkreśla Kuźniar, Lokum Deweloper nie ma żadnych trudności z pozyskaniem finansowania. Kredyty pozostaną dla spółki ważnym źródłem środków.

Cały czas korzystamy z kredytu bankowego, to jest naturalna forma ze względu na ustawę deweloperską, z uwagi na rachunki powiernicze. Pieniądze klientów trafiają na wyodrębnione i często zamknięte rachunki, więc naturalnym sposobem działania jest realizacja inwestycji w części z kredytu bankowego – podkreśla prezes spółki.

Dodaje, że resztę finansowania zapewnią albo środki własne, albo finansowanie dłużne. W połowie grudnia spółka wprowadziła na rynek Catalyst obligacje z terminem wykupu w październiku 2017 r. o łącznej wartości 30 mln zł.