Działania CSR w firmie produkcyjnej – dlaczego warto?

Corporate Social Responsibility CSR and Sustainability Responsib

CSR, czyli społeczna odpowiedzialność biznesu, jest obszarem, który coraz bardziej zakorzenia się w codzienności polskich przedsiębiorstw. Z każdym rokiem przybywa firm, które poza trzonem swojego funkcjonowania są chętne do tego, by przekazać „coś od siebie” wybranym podmiotom potrzebującym wsparcia. Mimo że praca na produkcji nie kojarzy się jednoznacznie z akcjami społecznymi, widać wyraźnie, że coraz częściej CSR staje się nieodzownym elementem działania firm produkcyjnych, które dostrzegają jak wiele korzyści mogą nieść za sobą.

Korzyści społeczne 

Elementarną korzyścią, jaka jest wynikiem  działań z zakresu CSR, jest oczywiście niesienie wsparcia podmiotom, które tego realnie potrzebują. Pomoc płynąca od przedsiębiorstw może mieć wymiar materialny – często praktykowane jest ofiarowanie produktów czy funduszy lub zakup niezbędnego sprzętu. Coraz więcej firm decyduje się jednak także na przekazywanie wiedzy i edukację beneficjentów. 

Przykładem prowadzenia tego typu aktywności może poszczycić się fabryka opon Bridgestone Poznań. Zakład ten nie tylko oferuje pracę w Poznaniu ponad 2000 osobom, ale także chętnie angażuje je w inicjatywy z zakresu CSR. Jedną z takich akcji jest projekt edukacyjny Think Before You Drive, który w lutym miał już swoją dwunastą edycję. W jego ramach wolontariusze z Bridgestone Poznań odwiedzali wielkopolskie przedszkola i szkoły, by razem z maskotką fabryki – manekinem testowym Janem – opowiadać o tym, jak ważne jest bezpieczeństwo na drodze. Przekazują tym samym wiedzę szczególnie istotną z punktu widzenia społeczności lokalnej. 

Korzyści dla pracowników 

Przedsiębiorstwo produkcyjne, które decyduje się na wdrażanie polityki CSR, może liczyć na podniesienie poziomu swojej kultury organizacyjnej, a także motywacji wśród swojej załogi. Inicjatywy społeczne dają bowiem pracownikom poczucie zaangażowania w działania mające głębszy sens i spełniania istotnej misji, co jest szczególnie ważne, zwłaszcza jeśli codzienne zadania zawodowe są powtarzalne. 

Dodatkowo pracownicy mogą zdobyć doświadczenie w roli, która różni się od standardowych obowiązków zawodowych związanych z pracą na produkcji – np. jako osoby prowadzące prelekcje, organizujące logistykę danej aktywności CSR-owej czy zarządzające zespołem projektowym. Sprawdzenie się w nowym obszarze może być motywatorem do osobistego rozwoju zawodowego – a tym samym zwiększenia swojego zaangażowania w życie firmy.

Co niezwykle ważne, inicjatywy realizowane wspólnie z innymi pracownikami (często nienależącym do tego samego zespołu) pozwalają również na wzajemne poznanie się i integrację, a co za tym idzie na poprawę relacji międzypracowniczych.       

Korzyści dla pracodawcy 

„Trend” CSR nie jest nowością. W Wielkiej Brytanii już niemal 20 lat temu 34% konsumentów wskazywało na to, że kupiłoby chętniej produkt, z którego część dochodów przeznaczana byłaby na cele społeczne. Pokazuje to jak ważne jest, by w swoich działaniach uwzględniać CRS, jeśli chce się odnieść sukces komercyjny czy utrzymać przewagę konkurencyjną. 

Co jednak ważne, w państwach wysokorozwiniętych coraz więcej osób zwraca uwagę na aktywności firm z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu, również w czasie poszukiwania pracy. Wdrożenie odpowiedzialnej polityki społecznej pozwala na kreowanie pozytywnego wizerunku pracodawcy, który dba o to, by być dla lokalnej społeczności „dobrym sąsiadem”. Sprawia, że z perspektywy wartościowego kandydata przedsiębiorstwo staje się atrakcyjniejsze, a on sam może stać się członkiem wewnętrznej społeczności, której bliskie są wartości zrównoważonego rozwoju. 

Akcje pracownicze związane z implementowaniem idei społecznej odpowiedzialności biznesu pozwalają także na wzmocnienie relacji danego przedsiębiorstwa produkcyjnego z władzą samorządową, co może nieść za sobą obustronne długofalowe korzyści w różnych obszarach działalności.   

Jak dowodzą powyższe argumenty, pracę na produkcji warto wzbogacić różnymi akcjami z zakresu CSR – mają one bowiem wielu beneficjentów. Ich wyniki przynoszą korzyści nie tylko społecznościom czy inicjatywom, które wspierają. Dają także profity niebezpośrednie – w postaci zadowolenia i wzrostu motywacji pracowników już zatrudnionych. To, co jest jednak równie ważne, działania te pozwalają pracodawcy na uzyskanie pozytywnego wizerunku wśród osób poszukujących zatrudnienia lub dopiero rozważających rozpoczęcie swojej kariery w pracy na produkcji. Aktywności z zakresu CRS mogą zatem przedsiębiorstwom dać realną przewagę na rynku pracy.