Dziś ostatni dzień na rozliczenie rocznej składki zdrowotnej. W formularzach mogą być błędy, a ich korekta wymaga wizyty w ZUS

ZUS

Dzisiaj, 22 maja, upływa termin na rozliczenie rocznej składki zdrowotnej. ZUS stara się zautomatyzować ten proces, korzystając z danych zgromadzonych w ciągu roku na podstawie dokumentów składanych przez podatników. Niestety, często dochodzi do niezgodności pomiędzy podstawami wyliczenia składek wykazywanymi przez ZUS a wartościami zgłaszanymi przez przedsiębiorców i księgowych.

Problem polega na tym, że dane automatycznie podstawiane w dokumentach rozliczeniowych są błędne. ZUS nie uwzględnia wszystkich dokumentów złożonych w trakcie roku, co prowadzi do nieprawidłowego ustalenia podstawy obliczenia składki zdrowotnej.  – Przedsiębiorcy muszą teraz zdecydować, czy złożyć rozliczenie z błędami i narazić się na karę, czy stanąć w kolejce do ZUS – tłumaczy Piotr Juszczyk, Główny Doradca Podatkowy w firmie inFakt.

Cyfryzacja nieidealna

Dodatkowym czynnikiem komplikującym prawidłowe rozliczenie się jest brak dostępu do dokumentów złożonych w inny sposób niż w formie papierowej. Większość przedsiębiorców i podmiotów składających dokumenty do ZUS korzysta już z formy elektronicznej. Dzięki temu można uniknąć długich kolejek i załatwić sprawy szybko i sprawnie. Jednak w przypadku rozliczenia rocznego składki zdrowotnej, konieczne jest złożenie dokumentów w formie papierowej.

Niestety, podstawy składki zdrowotnej wyliczane automatycznie na podstawie zgromadzonych danych często są błędne.  – Przedsiębiorcy i księgowi starają się dokonać poprawek, aby uwzględnić właściwe wartości w rozliczeniu. W takiej sytuacji nie jest możliwe przesłanie skorygowanego rozliczenia do ZUS drogą elektroniczną, co rodzi poważny problem, ponieważ za niezłożenie rozliczenia grożą kary. Przedsiębiorcy znaleźli się w sytuacji patowej: ZUS próbował zautomatyzować proces, ale nie udało się to w pełni – podkreśla ekspert inFakt.

W rezultacie przedsiębiorcy muszą stanąć w kolejce w ZUS i złożyć swoje rozliczenia roczne w formie papierowej. – Jest to niewygodne i niezwykle czasochłonne, zwłaszcza że większość osób przyzwyczaiła się do składania dokumentów elektronicznie. Aby uniknąć kary za nieterminowe złożenie rozliczenia rocznego, przedsiębiorcy nie mają jednak innego wyboru – dodaje Piotr Juszczyk.