Dziurawa kieszeń Polaków – Na rachunki wydajemy więcej niż na jedzenie

0

Polacy wolą zapłacić za prąd, niż kupić jedzenie – 75% z nas traktuje rachunki priorytetowo. 90% stara się planować swoje zakupy, ogromna większość uważa, że w pełni panuje nad swoim budżetem. W sprawach finansowych liczy się dla nas rozsądek, zaradność  i wymierny cel. Zdecydowanie bardziej wolimy oszczędzać na samochód, niż na emeryturę. Te i wiele innych ciekawych wniosków znalazło się w najnowszym raporcie platformy MAM „Dziurawa Kieszeń Polaka 2017”.

 Według statystyk publicznych, kondycja finansowa Polaków znacząco poprawiła się w ostatnich latach. Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwach domowych w 2016 r. wyniósł 1474,56 PLN i był wyższy aż o 7% w stosunku do roku 2015.

Mimo poprawiającej się sytuacji materialnej Polaków, wciąż daleko jednak nam do zachodnich sąsiadów. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy, jest nieproporcjonalna wysokość tzw. kosztów zakontraktowanych, czyli comiesięcznych rachunków, w stosunku do wynagrodzeń Polaków.

Jak pokazują dane zebrane w raporcie MAM „Dziurawa kieszeń Polaka” opłaty czynszowe, za wodę, za nośniki energii, takie jak za prąd i gaz oraz za usługi telekomunikacyjne, to ponad 1/4 budżetu każdego gospodarstwa domowego (25,2%). Na rachunki wydajemy więcej niż na jedzenie – żywność jest dopiero na drugim miejscu.

– Uwzględniając siłę nabywczą, ceny prądu i gazu w Polsce należą do najwyższych w Unii Europejskiej – mówi e rozmowie z MarketNews24 Jakub Jugo, ekspert MAM. Drożej jest tylko w Rumunii, Hiszpanii, Belgii, Niemczech i Portugalii.

Polacy bardzo przejmują się stanem swoich finansów i koniecznością opłacania comiesięcznych zobowiązań – dla 75% ankietowanych rachunki są najważniejszą kategorią wydatków. Jedynie 6% gospodarstw domowych pozwala sobie na zaległości w opłacaniu rachunków.

Ograniczone zasoby finansowe wywołują potrzebę sprawnego planowania domowego budżetu. Aż 90% ankietowanych stwierdziło, że przynajmniej połowa ich zakupów jest wcześniej zaplanowana. 43% Polaków planuje zdecydowaną większość zakupów. Aż 87% Polaków uważa też, że kontroluje swoje wydatki, nie pozwalając na „wycieki” środków spowodowane niegospodarnością.Jak_cz_sto_Polacy_planuj__swoje_zakupy

Czytaj również:  Polski rynek pracy jednym z atrakcyjniejszych w Europie

Pod tym względem drożej jest tylko w Rumunii, Hiszpanii, Belgii, Niemczech i Portugalii.Dziurawa Kieszeń Polaka 2017

Mimo wszystko jesteśmy zadowoleni