E-commerce w centrum uwagi – Colliers International podsumowuje pierwszą połowę roku na polskim rynku handlowym

Dominika Jędrak, dyrektor Działu Doradztwa i Badań Rynku w Colliers International
Dominika Jędrak, dyrektor Działu Doradztwa i Badań Rynku w Colliers International

Według danych Colliers International, w I połowie 2020 r. oddano do użytku około 135 tys. mkw. nowoczesnych centrów handlowych, dzięki czemu całkowite zasoby tej powierzchni w Polsce wzrosły obecnie do 12,2 mln mkw.

Na koniec II kwartału 2020 w budowie było ponad 350 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni handlowej, z czego ok. 60% trafi na rynek jeszcze w tym roku. Biorąc pod uwagę projekty oddane do użytku oraz te w budowie, roczna podaż powinna wynieść około 300-350 tys. mkw., osiągając nieznacznie wyższy poziom niż w 2019 r. 

Wrocław i Rzeszów najbardziej nasycone

Nowe obiekty handlowe budowane są przede wszystkim w miastach poniżej
100 tys. mieszkańców (ponad 60% powierzchni) i stanowią niewielkie nieruchomości
(5-10 tys. mkw.) o profilu „zakupy codzienne”. 22% nowych powierzchni powstaje zaś w największych aglomeracjach.

Największym obiektem otwartym w tym półroczu był Park Kujawia we Włocławku (23,7 tys. mkw.). Niezmiennie największymi, zarówno pod względem liczby obiektów, jak i ich powierzchni, pozostają rynki aglomeracji warszawskiej  i Górnego Śląska. Nasycenie powierzchnią centrów handlowych w Polsce na koniec czerwca 2020 r. wzrosło do
319 mkw./1000 mieszkańców. W grupie największych aglomeracji najwyższe nasycenie zanotowano we Wrocławiu (888 mkw./1000 mieszkańców), a wśród miast średniej wielkości w Rzeszowie (1173 mkw./1000 mieszkańców).

Czas dynamicznych zmian

W II kwartale w centrach handlowych doszło do wielu renegocjacji umów najemców z właścicielami. Rozporządzenia ograniczające działalność handlową z uwagi na pandemię COVID-19 wymusiły na sieciach handlowych konieczność skupienia się na podejmowaniu szybkich decyzji w obszarach związanych z zachowaniem ciągłości sprzedaży oraz minimalizacją kosztów.

– Okres pandemii wpływa na znaczące przyspieszenie dynamiki zmian w handlu, które idą w kierunku sprzedaży wielokanałowej. Czasowe zamknięcie centrów handlowych spowodowało, że wiele sieci zdecydowało się uruchomić dodatkowe kanały sprzedaży i dystrybucji, czy to na platformach marketplace, czy też rozszerzając zakres i formy elektronicznych zamówień oraz dostaw. Zdecydowanie strategia digitalizacji firm stała się fundamentalna dla rozwoju i zachowania stabilności biznesowej, a trend ten będzie coraz bardziej widoczny – mówi Dominika Jędrak, dyrektor Działu Doradztwa i Badań Rynku w Colliers International.

Aktywność w sektorze e-commerce będzie rosła – dla wielu firm biznes on-line osiągnie w perspektywie kilku lat poziom ok. 20-25% całości sprzedaży. W okresie pandemii
COVID-19 sieci handlowe testują nowe rozwiązania. Wprowadzane są np. mobilne punkty odbioru, uruchamiana jest sprzedaż internetowa i współpraca z operatorami TAXI, rozwijane są usługi Click&Collect lub system „traffic meter” prognozujący bieżący ruch w wybranym sklepie.

– Opinie o końcu handlu w formule tradycyjnej są jednak znacznie przesadzone. Sklepy stacjonarne dalej będą odgrywać ważną rolę w budowaniu sprzedaży i rozwoju firm handlowych. Ewidentnie natomiast zmodyfikowana zostanie strategia odnośnie liczby, typu lokalizacji czy formatu sklepów – podsumowuje Katarzyna Michnikowska, dyrektor w Dziale Doradztwa i Badań Rynku w Colliers International.