EDPR podpisało umowę na sprzedaż energii z dwóch projektów PV o łącznej mocy 100 MW w Stanach Zjednoczonych

rp_baee7978ba_solarmodule-airport-weeze.jpg

Dzięki tej nowej umowie EDPR zabezpieczyło już 85% z założonego na lata 2019 – 2022 celu, którym jest zdobycie 7 GW mocy z elektrowni wiatrowych i fotowoltaicznych na całym świecie.

EDP Renováveis SA („EDPR”), światowy lider w sektorze energii odnawialnej i jeden z największych światowych producentów energii wiatrowej, poprzez swoją spółkę zależną EDP Renewables North America LLC, zabezpieczył 15-letnią umowę na sprzedaż energii wyprodukowanej przez dwie elektrownie solarne o łącznej mocy 100 MW.

Projekty zlokalizowane są w stanie Ohio i przewiduje się, że zostaną oddane do użytkowania w 2022 r.

EDPR posiada w tej chwili w USA portfolio o łącznej mocy 1,4 GW. Dzięki nowym zakontraktowanym projektom, ulegnie ono dywersyfikacji i do 2022 roku osiągnie poziom 1,6 GW.

Zawarcie nowej umowy przez EDPR oznacza, że spółka zabezpieczyła już 85% z planowanej docelowej globalnej mocy, która zgodnie z przyjętym przez firmę dokumentem „Startegy Update”, opublikowanym w dniu 12 marca 2019 roku, wynosi 7 GW na lata 2019 –2022.

Sukces EDPR w zabezpieczeniu nowych umów PPA wzmacnia profil niskiego ryzyka
i strategię wzrostu w oparciu o rozwój konkurencyjnych i innowacyjnych projektów
o długoterminowym zasięgu.