EDPR przejmuje amerykańską firmę zajmującą się dystrybucją energii z fotowoltaiki

fotowoltaika panele słoneczne

EDPR nabędzie 85% udziałów w firmie C2 Omega, która posiada w portfelu dystrybucyjnym 89 MW energii pozyskiwanej ze źródeł fotowoltaicznych.

Inwestycja odpowiada wartości przedsiębiorstwa wynoszącej około 119 mln USD i ugruntuje obecność EDPR w tym szybko rosnącym segmencie.

EDPR, poprzez swoją w pełni zależną spółkę EDP Renewables North America, zawarł umowę nabycia udziałów większościowych w C2 Omega, będącej platformą dystrybucyjną producenta energii fotowoltaicznej – firmy C2 Energy Capital.

EDPR nabędzie 85% udziałów w portfelu dystrybucyjnym energii pochodzącej z farm fotowoltaicznych, który zawiera 89 MW w instalacjach już operujących oraz bliskich oddania do użytku, jak również 120 MW w projektach w zaawansowanej fazie opracowania, łącznie niemal 200 lokalizacji w 16 stanach USA.

Inwestycja EDPR w platformę dystrybucji C2 wynosi ok. 119 mln USD, co odpowiada wartości przedsiębiorstwa zakupionej wraz z portfolio operacyjnycm (89 MW).  Transakcja obejmie dodatkowe ruchy finansowe w oparciu o przyszły wzrost zdolności operacyjnej. Zespół zarządzający C2 będzie nadal zaangażowany w bieżącą działalność operacyjną firmy.

Dzięki tej transakcji EDPR wejdzie do prężnie rozwijającego się sektora na świecie. Firma stanie się operatorem jednego z największych komercyjnych i przemysłowych portfolio dystrybucyjnych w USA, co umożliwi EDPR obsługę tego rosnącego rynku jednocześnie oferując swoim klientom szereg nowych usług i rozwiązań w zakresie korzystania z energii odnawialnej.

Pełniący tymczasowo obowiązki Dyrektora Generalnego EDPR Rui Teixeira powiedział: „Porozumienie osiągnięte z C2 Omega jest kluczowym kamieniem milowym dla EDPR, umożliwiającym nam wejście do prężnie rozwijającego się sektora rynku w USA, poprzez nabycie wiodącego dystrybutora energii ze źródeł odnawialnych. C2 Omega jest firmą z imponującymi osiągnięciami, silnym zespołem zarządzającym i wysokiej jakości portfelem komercyjnym i przemysłowym. Dzięki tej transakcji EDPR i C2 będą wspólnie rozwijać segment dystrybucji, poszerzać ofertę konkurencyjnych rozwiązań dostarczanych naszym klientom i zwiększać potencjał wzrostu całej platformy. Transakcja potwierdza ponadto nasze zaangażowanie na rynku Ameryki Północnej, gdzie EDPR zarządza portfolio 7600 MW energii, z czego ponad 7200 MW to instalacje już operujące.

Finalizacja tej transakcji podlega szczegółowym warunkom prawnym i jej zamknięcie jest spodziwane w pierwszym kwartale 2021r.