Eesti Energia podsumowuje 2017 r. z zyskiem netto w wysokości 101 mln euro

Eesti energia

W 2017 r. Eesti Energia wypracowała 101 mln euro zysku netto, przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 754,9 mln euro (wzrost o 1,6% r/r). Eesti Energia zwiększyła wielkość sprzedaży wszystkich kluczowych produktów, przy czym na wzrost przychodów w największym stopniu wpłynęło znaczące zwiększenie wolumenu sprzedaży ropy łupkowej oraz podwyższona cena na rynku ropy.

Eesti Energia poza Estonią jest obecna za pośrednictwem spółki zależnej Enefit w Polsce, na Litwie, Łotwie, a także w Szwecji i Finlandii. Całkowity udział grupy w bałtyckim rynku detalicznym energii elektrycznej wyniósł w 2017 roku 26%.

Produkcja grupy Eesti Energia w 2017 r. wyniosła 9,7 TWh, osiągając tym samym największy poziom na przestrzeni ostatnich czterech lat. Na wyniki finansowe Eesti Energia znaczny wpływ miała m.in. wyższa cena na rynku ropy, dzięki czemu mogliśmy zwiększyć produkcję ropy łupkowej o 24% w porównaniu do 2016 r. –  powiedział Andri Avila, dyrektor finansowy Eesti Energia.

Eesti Energia wyprodukowała w 2017 r. rekordowy wolumen 395 000 ton ropy łupkowej. Zakład produkcji ropy łupkowej Enefit280 osiągnął już swoją planowaną zdolność produkcyjną i w ciągu ostatniego roku wyprodukował o 45% więcej ropy łupkowej niż rok wcześniej. Eesti Energia planuje w tym roku jeszcze bardziej zwiększyć produkcję w tym obiekcie.

Całkowita produkcja energii elektrycznej w Estonii w 2017 roku wyniosła 11,1 TWh, czyli o 2,8 TWh więcej niż poziom zużycia. Estonia wyeksportowała prawie jedną czwartą energii elektrycznej przez rynek Nord Pool. Według danych Eurostatu Estonia jest najbardziej niezależnym energetycznie krajem w Unii Europejskiej. Dla porównania konsumpcja energii elektrycznej w Polsce wyniosła w 2017 r. 168,4 TWh przy produkcji na poziomie 152,1 TWh.

Enefit w Polsce i w regionie Morza Bałtyckiego

W Polsce Enefit, spółka zależna Eesti Energia, rozpoczęła działalność w czerwcu i zamknęła 2017 r. z portfolio ponad 50 nowych klientów korporacyjnych. W IV kwartale roku Enefit podpisał również kontrakt na zakup energii elektrycznej od elektrowni wiatrowej, wkraczając tym samym na polski rynek OZE z nowym zakresem usług.

Na Łotwie, Enefit jest obecny od 2006 r., a w ubiegłym roku stał się także drugim co do wielkości dostawcą gazu ziemnego. Od ponad 11 lat Enefit prowadzi także sprzedaż energii na Litwie. W ostatnich miesiącach spółka rozpoczęła także sprzedaż gazu na litewskim rynku. W 2017 r. udziały rynkowe Eesti Energia w tych dwóch krajach wyniosły odpowiednio 13,9% i 6,1%. Pod koniec roku Eesti Energia założyła również spółki zależne w Finlandii i Szwecji, gdzie w pierwszej połowie 2018 r. planuje rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej.

  2016 2017 Zmiana
Przychody

(mln euro)

742 754 +11,8%
EBITDA
(mln euro)
327 264 -19,3%
Zysk netto
(mln euro)
171 100,8 -41,1%
Sprzedaż energii elektrycznej (TWh) 9,0 9,4 +4,6%
Sprzedaż ropy łupkowej

(tony)

302 000 370 000 +22,6%