EFNI 2016: Przyszłość pracy – przyszłość biznesu

0

Konsekwencje wielkich wyzwań, przed którymi stoi obecnie Europa, jak w soczewce skupiają się na rynku pracy. Napływ imigrantów, zachowanie jedności Unii Europejskiej, rewolucja technologiczna i automatyzacja procesów będą miały swoje namacalne konsekwencje dla każdego Europejczyka, który chce mieć dobrą pracę, godne zarobki i stabilną przyszłość. Przed konkretnymi pytaniami stają także firmy. Skąd wziąć brakujących pracowników? Jak zatrzymać obecnych? Jakie modele biznesowe narzuci automatyzacja pracy i sztuczna inteligencja? Tym właśnie tematom będzie poświęcona szósta edycja Europejskiego Forum Nowych Idei (EFNI), która odbędzie się w dniach 28-30 września 2016 r. w Sopocie.

Biznes i praca ponad podziałami

Uczestnicy EFNI będą jak zwykle przyglądać się największym europejskim wyzwaniom, tarciom, szansom i motorom zmian. Nie zabraknie dyskusji o tym, co w tej chwili najbardziej elektryzuje Europę – m.in. o migrantach, konsekwencjach wyników brytyjskiego referendum, europejskich finansach, podziałach między zwolennikami silniejszej Unii i wzmacniania państw narodowych. Równie istotne pytania dotyczą tempa cyfryzacji europejskiej gospodarki, wyzwań klimatycznych, konkurencyjności wobec reszty świata.
EFNI to miejsce, w którym przedstawiciele różnych krajów Europy debatują o tym, co łączy i dzieli Stary Kontynent. Dotyczy to także obszaru biznesu i rynku pracy.

Czy jesteśmy przygotowani na rewolucję na rynku pracy?

Liczne zmiany zachodzące w otoczeniu gospodarczym i społecznym będą miały wpływ zarówno na strukturę organizacji, jak i stosunki pracy czy dialog pracodawców i pracobiorców w całej Europie. W ramach czwartej rewolucji przemysłowej pojawiają się nowe, wcześniej niespotykane wyzwania. Z jednej strony stoimy przed perspektywą pojawiania się nowych, dziś jeszcze nieznanych zawodów i modeli rozwojowych. Z drugiej – przed wyzwaniami wynikającymi z powszechnej automatyzacji i rozwoju sztucznej inteligencji. Światowe Forum Ekonomiczne prognozuje, że tylko w 15 badanych krajach w związku z tymi zjawiskami do roku 2020 roku zatrudnienie straci 5 milionów osób. Czy jesteśmy na to gotowi?

Czytaj również:  Państwowe kopalnie węgla znikną z rynku

Henryka Bochniarz, prezydent Konfederacji Lewiatan i wiceprezydent BUSINESSEUROPE: Wyzwania na rynku pracy były jednym z głównych tematów tegorocznej konferencji w Davos. Chcemy tę dyskusję kontynuować. W ciągu 10 do 20 lat nowe technologie mogą sprawić, że m.in. w Polsce zniknie około 700 zawodów, zwłaszcza tych niewymagających wysokich kwalifikacji. Jednocześnie rynek pracy będzie potrzebował rozwoju zupełnie nowych kompetencji. Jakich? Tegoroczne EFNI będzie o tym, co najważniejsze dla przyszłości europejskich pracodawców i pracowników.

Co, gdzie, kiedy?

W trakcie 2,5-dniowego Forum odbędzie się ponad 50 godzin debat, a w każdej z nich wezmą udział przedstawiciele świata nauki i biznesu, eksperci, reprezentanci organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz decydenci polityczni. Wśród panelistów znajdą się m.in.:

Przedstawiciele polskiego rządu:
Mariusz Gajda, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska
Marek Gróbarczyk, Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Witold Kołodziejski, sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji
Jerzy Kwieciński, sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju
Jerzy Materna, wiceminister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej