Ekspansja zagraniczna polskich przedsiębiorstw to już nie tylko rynki wschodnie

Dotychczas Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych była rozpoznawana przez klientów i cały rynek jako spółka ubezpieczająca przede wszystkim rynki wschodnie, jak Ukraina, Białoruś czy Rosja. Firma jest jednak bardzo aktywna w kraju, co stanowi dużą część jej działalności. KUKE działa także na innych rynkach eksportowych. Obecnie ubezpiecza transakcje w 108 krajach.

– Jeśli chodzi o trend ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw, faktycznie wśród ryzykownych rynków przeważały Białoruś, Ukraina i Rosja – powiedziała serwisowi eNewsroom Katarzyna Kowalska, wiceprezes Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych – W działalności inwestycyjnej, którą wpiera KUKE, w przypadku kontraktów z okresem spłaty powyżej dwóch lat kraje te stanowiły dotychczas ponad 50 proc. analizowanych transakcji. Pipeline KUKE (plan sprzedaży) na 2018 rok zakłada ich udział tylko na poziomie 12 proc. Oznacza to, że polscy przedsiębiorcy coraz częściej wychodzą na zróżnicowane rynki. Pojawia się więcej pytań o Afrykę. Kolejnym kierunkiem są Indie, dokąd KUKE wspiera wiele misji. W analizach pojawia się też Ameryka Południowa – wskazała Kowalska.