Elektrody, druty i pręty, czyli podstawowe rodzaje materiałów spawalniczych

spawacz

Każda osoba, która planuje rozpoczęcie pracy na stanowisku spawacza, musi nie tylko posiadać wiedzę, doświadczenie oraz kwalifikacje potrzebne do wykonywania swojego zawodu. Istotna jest bowiem również znajomość materiałów, z którymi na co dzień będzie miał styczność spawacz. Materiały spawalnicze to szeroka grupa produktów, które można umieścić w kilku kategoriach. Należą do nich elektrody, drupy oraz pręty. Czym charakteryzuje się każdy z tych materiałów i co powinien o nich wiedzieć każdy spawacz?

Elektrody jako najpopularniejsze materiały spawalnicze

Elektrody to materiały spawalnicze, które są najczęściej wykorzystywane do spawania w pozycji podolnej, nabocznej oraz warunkowo w pozycjach przymusowych. Cechą charakterystyczną materiałów spawalniczych z tej grupy jest utrzymywanie się wysokiej plastyczności spoiwa po wykonanym spawaniu. Elektrody o otulinie kwaśnej charakteryzują się wysoką zawartością tlenków żelaza i odtleniaczy, podczas gdy elektrody w otulinie zasadowej składają się przede wszystkim z węglanów wapnia oraz magnezu. Istnieją także elektrody w otulinie rutylowej, które posiadają uniwersalne zastosowanie i są wykorzystywane do spawania cienkich elementów. Jedynym ograniczeniem elektrod w otulinie rutylowej jest natomiast brak możliwości spawania w pozycji pionowej, z góry na dół, co może stanowić pewne utrudnienie w ich wykorzystywaniu.

Druty, czyli materiały spawalnicze do spawania metodami MIG i MAG

Kolejną grupę materiałów spawalniczych stanowią druty. Są one najczęściej wykorzystywane do spawania dwoma metodami – MIG, czyli Metal Inert Gas oraz MAG, czyli Metal Active Gas. Obie metody różnią się od siebie przeznaczeniem oraz sposobem działania. W metodzie MIG stosowane są gazy chemicznie obojętne, w tym argon oraz hel. Metoda ta doskonale sprawdza się do spawania metali nieżelaznych oraz ich stopów. W metodzie MAG wykorzystywane są natomiast gazy takie, jak np. tlen i dwutlenek węgla, które pozwalają na spawanie stali. Wybór konkretnego drutu powinien być ściśle uzależniony od grubości spawanego materiału – im jest on grubszy, tym większą średnicę musi posiadać drut.

Metoda TIG, czyli spawanie za pomocą prętów

Pręty to kolejna grupa materiałów spawalniczych, które są wykorzystywane wyłącznie w jednej metodzie spawania – TIG, czyli Tungsten Inert Gas. Metoda ta polega na wykorzystywaniu elektrod wolframowych w otoczeniu gazów chemicznie obojętnych, do których należą m. in. hel oraz argon. TIG jest bardzo uniwersalną metodą, która pozwala na spawanie dowolnego rodzaju metalów oraz ich stopów, bez względu na pozycję. Pewną jej wadą może być natomiast wolne tempo pracy oraz stosunkowo niska wydajność spawania, co jest szczególnie widoczne w przypadku pracy z grubszymi materiałami. Popularne pręty to materiały spawalnicze, które pozwalają na spawanie różnych rodzajów metali, w zależności od potrzeb. Do spawania czystego aluminium najlepiej sprawdza się stop z niewielką domieszką innych metali, popularne są także pręty do spawania stopów aluminiowych i krzemowych.