Elemental Holding S.A. konsoliduje działalność w USA

Krzysztof Spyra, COO PGM and M&A Elemental Holding
Krzysztof Spyra, COO PGM and M&A Elemental Holding

Elemental Holding S.A. nabył 49% udziałów w Elemental USA Inc. od Funduszu Ekspansji Zagranicznej FIZAN oraz PFR Funduszu Inwestycyjnego FIZAN  zarządzanych przez PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. W efekcie Grupa posiada obecnie 100% udziałów amerykańskiej spółki.

Elemental USA Inc. nadzoruje amerykańskie spółki Grupy specjalizujące się w recyklingu zużytych katalizatorów samochodowych i przemysłowych.

– Transakcja jest kolejnym etapem trwającego procesu konsolidacji naszej Grupy i jest zgodna z ustalonym wcześniej harmonogramem – mówi Krzysztof Spyra, COO PGM and M&A Elemental Holding.

Transakcja jest konsekwencją umowy inwestycyjnej zawartej między PFR TFI a Elemental Holding  w 2019 r.

– Fundusz Ekspansji Zagranicznej współpracuje z Grupą Elemental od 2017 r. Dotychczas zrealizowaliśmy wspólnie 5 międzynarodowych inwestycji, w tym 3 na rynku amerykańskim. Dzięki współpracy z funduszem Elemental przyspieszył proces ekspansji na rynkach zagranicznych. Realizując inwestycje z FEZ, polskie firmy zyskują nie tylko finansowanie, ale także partnera, który uwiarygadnia je na międzynarodowych rynkach. Sprzedaż udziałów polskiemu partnerowi to najczęściej końcowy etap procesu inwestycyjnego – mówi Wojciech Jabłoński, menadżer zarządzający inwestycjami, Fundusz Ekspansji Zagranicznej, PFR TFI.