ENEA liderem w zakresie raportowania społecznej odpowiedzialności biznesu

ENEA

Grupa Kapitałowa ENEA opublikowała raport CSR (społecznej odpowiedzialności biznesu) za rok 2012. Dokument powstał wg najnowszego, międzynarodowego standardu Global Reporting Initiative: GRI G4, na poziomie aplikacji „Core”. Proces raportowania został przeprowadzony w zgodzie z czterema zasadami standardu: uwzględniania Interesariuszy, istotności, kontekstu zrównoważonego rozwoju oraz kompletności.  Dotąd tylko dwie firmy w Polsce przygotowały swoje raporty pozafinansowe zgodnie z tymi wytycznymi.