ENEA Wytwarzanie przejęła Elektrociepłownię Białystok

ENEA

ENEA Wytwarzanie objęła 85 proc. udziałów w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Białymstoku. Deklaruje 101 mln zł inwestycji.

Umowa została podpisana jeszcze w maju. Na początku września na transakcję zgodził się Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Teraz została sfinalizowana.

Wejście umowy w życie oznacza, że spółka która jest właścicielem głównego producenta ciepła dla miasta, Elektrociepłowni Białystok, staje się także jego dostawcą dla mieszkańców miasta. Połączenie EC Białystok z miejską siecią MPEC pozwoli na optymalizację produkcji ciepła w mieście. Elektrociepłownia posiada dwa nowoczesne bloki opalane biomasą, o zerowej emisji CO2. Ich bardziej efektywne wykorzystanie poprawi stan środowiska naturalnego
w mieście.

– W trosce o komfort cieplny białostoczan będziemy aktywnie inwestować w sieć ciepłowniczą – deklaruje Krzysztof Sadowski, prezes ENEA Wytwarzanie. – By zapewnić bezpieczne dostawy ciepła do mieszkań i biur w przyszłości konieczny jest bowiem remont sieci przesyłających energię cieplną. Wiele z nich powstało jeszcze w latach 70. ubiegłego wieku. Nowoczesne technologie, które stosujemy pozwolą zmniejszyć straty cieplne, a więc także koszty. Zmiany przyniosą więc wymierne korzyści mieszkańcom Białegostoku

Jak podkreślono w komunikacie, w ciągu najbliższych pięciu lat ENEA Wytwarzanie zainwestuje 101 mln zł w rozwój i modernizację MPEC. Dzięki remontom sieci i węzłów cieplnych, spółka zwiększy efektywność źródeł ciepła i sieci ciepłowniczej. ENEA zmodernizuje także przestarzałą technologicznie Ciepłownię Zachód, dostosowując ją do zaostrzających się  wymogów ekologicznych.