Esaliens TFI stawia na PPK

Tomasz Jędrzejczak
Tomasz Jędrzejczak, prezes zarządu Esaliens TFI

Esaliens TFI zamierza ugruntować swoją pozycję w obszarze prywatnych emerytur, zostając znaczącym podmiotem oferującym Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK). Obecnie Towarzystwo jest największym w Polsce niepaństwowym dostawcą Pracowniczych Programów Emerytalnych (PPE)
z funduszami inwestycyjnymi z 16 proc. udziałem w tym rynku.

TFI działa w Polsce od 20 lat. Wraz z pojawieniem się trzeciofilarowych rozwiązań emerytalnych, takich jak IKE, IKZE i PPE, Esaliens sukcesywnie włączał je do oferty, zyskując miano jednego z liderów tego sektora. Towarzystwo od lat znane jest również z prowadzenia Pracowniczych Programów Emerytalnych (PPE). Jedno z pierwszych w Polsce PPE, które nieprzerwanie funkcjonuje do dziś, zostało zarejestrowane przez Esaliens 19 lat temu (1999 r.). W efekcie ponad połowa wszystkich środków zarządzanych przez firmę (aktywów funduszy inwestycyjnych oraz portfeli asset management) ma charakter emerytalny. Na koniec 2018 roku było to 2,2 mld zł (wzrost o 30% w ciągu ostatniego roku).

Obecnie przygotowujemy się do startu PPK. Rozwój w tym obszarze to dla naszej organizacji naturalna kolej rzeczy. Rynek rozwiązań emerytalnych znamy od podszewki, ponieważ działamy na nim od wielu lat, a prywatne emerytury są od początku strategicznym elementem naszej oferty. Zakładaliśmy pierwsze w Polsce PPE, a PPK w swoich podstawowych założeniach jest bardzo podobne do tego rozwiązania, dlatego nasze doświadczenie może okazać się nieocenione dla wielu firm. Zwłaszcza największych przedsiębiorstw, które w pierwszej kolejności, już za pół roku, muszą wprowadzić PPK. Zatem nasze bogate portfolio doświadczeń w zakresie wdrażania rozwiązań emerytalnych w dużych podmiotach powinno procentować już od samego początku. Co więcej, wiedzą na temat PPK chętnie dzielimy się już teraz z zainteresowanymi firmami, a pytań z rynku jest coraz więcej. Trudno się dziwić, skoro pierwsze wpłaty w ramach PPK mają nastąpić jeszcze w tym rokuwyjaśnia Tomasz Jędrzejczak, prezes zarządu Esaliens TFI.

PPK to powszechny i dobrowolny system oszczędzania długoterminowego na własne cele, skierowany do pracowników odprowadzających składki ZUS. Ustawa zakłada 3 źródła finansowania składek na rzecz pracownika: składkę pracownika, składkę pracodawcy oraz dopłaty ze strony Państwa (Funduszu Pracy). Zgromadzone składki będą inwestowane w tzw. funduszach zdefiniowanej daty.