ESG priorytetem w 2021 roku – tak twierdzi 3/4 dużych firm

biznes prezes

Z badania przeprowadzonego przez firmę Grayling wśród 550 liderów biznesu wynika, że kwestie ESG będą w tym roku zyskiwały na znaczeniu. 2021 r. będzie też przełomowy ze względu na następstwa COVID-19 oraz zbliżający się szczyt COP26.

Blisko połowa (45 proc.) menedżerów wyższego szczebla w dużych firmach przyznaje, że kwestie ESG będą ważniejsze niż w poprzednich latach. Po wybuchu globalnej pandemii COVID-19 i w obliczu zbliżającego COP26, 82 proc. badanych uważa, że decyzje, które podejmą w najbliższym czasie, będą miały szczególne znaczenie dla biznesu.

To wnioski płynące z ostatniego badania zleconego przez międzynarodową agencję PR i PA Grayling, opisane w raporcie The New Collectivism: Building Better Business. Opracowanie przedstawia zmieniające się postawy liderów biznesu, którzy przeszli drogę od popularnego w latach 70-tych i 80-tych podejścia liczy się tylko zysk do dzisiaj, kiedy firmy i korporacje są coraz bardziej świadome roli, jaką odgrywają w społeczeństwie.

W związku ze zmianą podejścia, prawie dwie trzecie (63 proc.) liderów zgodziło się ze stwierdzeniem, że firmy wspólnie ponoszą odpowiedzialność za społeczeństwo i środowisko, w którym działają. Spośród badanych, którzy zgodzili się z koncepcją zbiorowej odpowiedzialności, 94 proc. stwierdziło, że jest ona ważna dla zapewnienia rozwoju gospodarczego kraju, a 85 proc. uważa, że jest istotna dla przyszłego rozwoju ich firmy.

Tom Nutt, Head of Corporate, UK & Europe w Grayling, powiedział: Wyniki naszego badania potwierdzają to, co obserwujemy już od jakiegoś czasu – firmy na nowo poddają ocenie swój wpływ na otoczenie. Jest to spowodowane trzema czynnikami: obawami dotyczącymi zmian klimatycznych i środowiska, napięciami społecznymi na całym świecie oraz przekonaniem, że zrównoważony biznes to dobry biznes. Ostatni rok był przełomowy dla biznesu, jednak jego efektem było przyspieszenie i nadanie większego tempa istniejącym trendom, a nie pojawienie się nowych. Spodziewam się, że poczucie pilnej potrzeby zmian będzie silnie wybrzmiewać w tym roku na COP26 – bez wątpienia najważniejszej w historii konferencji ONZ w zakresie zmiany klimatu.

Badanie pokazało również, jak ważne w tych przełomowych latach są działania komunikacyjne wokół tematu zrównoważonego rozwoju. Dla prawie połowy (43 proc.) wszystkich zarządzających w dużych organizacjach będzie to główny cel działań komunikacyjnych, a kolejne 33 proc. twierdzi, że będzie to jeden z ich trzech priorytetów.

Jednak wielu liderów biznesu spodziewa się, że komunikowanie kwestii związanych ze zrównoważonym rozwojem będzie stanowiło wyzwanie, między innymi ze względu na: ciągły nacisk na temat COVID-19, który ogranicza możliwości skupienia się na zrównoważonym rozwoju (26 proc.), upolitycznienie tego obszaru (14 proc.) oraz presję ze strony klientów, konsumentów lub rządów, aby dokonywać zmian szybciej, niż jest to możliwe (14 proc.).

O badaniu

Badanie zostało przeprowadzone przez Opinium Research w dniach 3-8 lutego 2021 roku. Opinium przepytało 550 osób na stanowiskach kierowniczych w firmach z całego świata.