Eurocash chce kupić franczyzobiorcę Delikatesów Centrum

Eurocash

Eurocash zawarł przedwstępną umowę dotyczącą zakupu 50 proc. udziałów w spółce Firma Rogala prowadzącej w ramach franczyzy 48 Delikatesów Centrum.

18 września Eurocash zawarł z Eweliną Wójcik-Rogala, Jerzym Rogala oraz podmiotami powiązanymi, przedwstępną umowę dotyczącą zakupu 50 proc.  udziałów w spółce Firma Rogala Ewelina Wójcik Rogala i Jerzy Rogala prowadzącej 48 sklepów detalicznych w ramach sieci franczyzowej Delikatesy Centrum.

Zawarcie umowy przyrzeczonej jest uzależnione od spełnienia się warunków uzgodnionych w umowie przedwstępnej, w szczególności uzyskania przez Eurocash zgody prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Sprzedaż detaliczna Firmy Rogala w 2013 roku wyniosła około 285 mln zł.

– Nabycie udziałów w Firmie Rogala stanowi kolejny element polityki akwizycyjnej Grupy Eurocash – podkreślono w komunikacie. – Umożliwia to budowę długoterminowego partnerstwa z jednym z głównych franczyzobiorców, zapewnienie stabilnego rozwoju sieci Delikatesy Centrum oraz wzrost przychodów Grupy Eurocash.