Europejski rynek leasingu po pierwszej połowie 2018 r.

0

Europejski rynek leasingu w pierwszej połowie 2018r. osiągnął wartość 168 mld euro, przy wzroście 7,8 proc. r/r. Takie wyniki podała europejska federacja Leaseurope, do której należą krajowe stowarzyszenia leasingowe (w Polsce – Związek Polskiego Leasingu).

Warszawa, 04.12.2018: Największe znaczenie dla europejskiego rynku leasingu ma finansowanie dóbr ruchomych, a wśród nich pojazdów. W ciągu pierwszych 6 miesięcy 2018 roku, europejskie firmy leasingowe podpisały nowe kontrakty dotyczące finansowania ruchomości – w tym pojazdów – o łącznej wartości blisko 162 mld euro, natomiast wartość finansowania nieruchomości wyniosła 6,1 mld euro[1]. Finansowanie ruchomości (bez uwzględnienia pojazdów) wzrosło o 9,1 proc. r/r, podczas gdy finansowanie pojazdów zanotowało 7,8 proc. dynamikę r/r (dane Leaseurope). W tym samym czasie łączna wartość nowych kontraktów, podpisanych przez polskie firmy leasingowe osiągnęła poziom 9,1 mld euro (tj. 38,9 mld zł), przy 19,7 proc. dynamice całego segmentu pojazdów r/r. (dane ZPL na koniec czerwca 2018).

Mieczysław Woźniak, wiceprzewodniczący Komitetu Wykonawczego Związku Polskiego Leasingu
Mieczysław Woźniak, wiceprzewodniczący Komitetu Wykonawczego Związku Polskiego Leasingu

„Średnia dynamika europejskiego rynku leasingu wyniosła 7,8 proc. r/r w pierwszej połowie 2018r. Na tle Europy polski sektor leasingowy wyróżnił się wysokim, bo aż 19,7 proc. tempem wzrostu, rosnąc znacznie szybciej niż największe europejskie rynki tj. Wielka Brytania, Niemcy, Francja czy Włochy. Na tak doskonały wynik polskiej branży wpływ miały w równym stopniu transakcje dotyczące finansowania pojazdów, środków transportu ciężkiego oraz maszyn i innych urządzeń w tym sprzętu IT” – powiedział Mieczysław Woźniak, wiceprzewodniczący Komitetu Wykonawczego ZPL, Członek Rady Dyrektorów Leaseurope.

[1] Dane Leaseurope: Leaseurope Biannual Survey 2018.

Czytaj również:  Raport Capgemini: nie będzie cyberbezpieczeństwa bez sztucznej inteligencji