Eurostat: rośnie nadwyżka w handlu zagranicznym strefy euro

0

Strefa euro miała w lipcu 2014 21,2 mld euro nadwyżki w handlu zagranicznym, przy 18 mld w lipcu 2013 – podał Eurostat. W czerwcu 2014 ta nadwyżka wyniosła 16,7 mld w porównaniu z 15,7 mld nadwyżki w czerwcu 2013 roku.

Eksport państw strefy euro do Polski wyniósł od stycznia do lipca 80,6 mld euro i wzrósł w ciągu roku o 8 proc. Import z Polski sięgał w tym czasie 80.9 mld euro i wzrósł w porównaniu z importem w 2013 roku o 7 proc.

Czytaj również:  Afryka – rynek przyszłości dla polskich firm, lecz obarczony licznymi ryzykami