Ewa Kurowska-Tober awansuje w globalnych strukturach DLA Piper

DLA Piper

Ewa Kurowska-Tober, partner kierująca warszawską praktyką Własności Intelektualnej i Nowych Technologii, została nominowana na stanowisko Global Co-Chair Podgrupy Ochrony Danych, Prywatności i Bezpieczeństwa w DLA Piper.

Ewa Kurowska-Tober wspólnie z pozostałymi Global Co-Chairs, Andrew Dyson (Leeds) i Carolyn Bigg (Hong Kong) będzie rozwijać grupę na globalnych rynkach w obszarach specjalizacji ochrony danych osobowych, prywatności i bezpieczeństwa. Obecnie ta globalna praktyka DLA Piper zajmuje Tier 1 w rankingach i realizuje projekty z ochrony danych osobowych i cyberbezpieczeństwa dla międzynarodowych klientów na całym świecie.

„Znaczące konsekwencje wyroku Europejskiego Trybunału Sądowego w tzw. sprawie Schrems II dotyczącej globalnych transferów danych; gwałtowna ewolucja prawa ochrony danych w krajach Azji i Pacyfiku, na Bliskim Wschodzie, w Afryce i Południowej Ameryce; wzmocnienie prawa prywatności w Stanach Zjednoczonych i szansa na rozwój gospodarki opartej na danych w czasach pandemii – te wszystkie trendy tworzą kontekst, w którym nasi klienci oczekują i potrzebują merytorycznego prawnego wsparcia w pokonywaniu wyzwań i korzystaniu z szans, które powstają na rynkach” – powiedziała Ewa Kurowska-Tober.

„Nominacja Ewy jest ogromnym uznaniem jej pracy klienckiej w obszarze ochrony danych osobowych, prywatności i bezpieczeństwa oraz współpracy z innymi biurami DLA Piper.  Jest także wzmocnieniem pozycji biura polskiego w sieci DLA Piper” – dodaje Krzysztof Kycia, partner współzarządzający DLA Piper w Polsce.

O Ewie Kurowskiej-Tober

Ewa Kurowska-Tober DLA Piper
Ewa Kurowska-Tober, DLA Piper

Ewa Kurowska-Tober jest prawnikiem, radcą prawnym, z 18-letnim doświadczeniem pracy w sprawach związanych z ochroną danych osobowych i nowoczesnymi technologiami. Specjalizuje się w branżach o wysokim poziomie regulacji, łącząc profesjonalne doświadczenie w zakresie umów handlowych z głęboką znajomością spraw regulacyjnych.

Doradza wiodącym spółkom z sektora bankowego, ubezpieczeniowego, mediów i technologii, przy dużych globalnych programach zgodności z RODO, transgranicznych transferach danych, politykach bezpieczeństwa danych i zgłoszeniach podejrzeń naruszenia. Wspiera klientów w postępowaniach przed PUODO. Doradza w przypadkach naruszenia ochrony danych rekomendując kroki naprawcze. Uczestniczy w projektowaniu od strony ochrony danych osobowych innowacyjnych narzędzi biznesowych opartych na przetwarzaniu danych osobowych.

Specjalizuje się również w zakresie prawa informatycznego i internetowego, umów dotyczących obliczeń w chmurze, e-handlu, nadawania i dystrybucji programów oraz umów licencji i umów wdrożenia oraz utrzymania systemów informatycznych.