Federacja Przedsiębiorców Polskich proponuje rządowi rozwiązania, by ratować polskie firmy

0

W obecnej sytuacji epidemiologicznej warto skupić się na bezpieczeństwie pracowników i płynności finansowej przedsiębiorstw. Federacja Przedsiębiorców Polskich zaproponowała rządowi konkretne zmiany legislacyjne, które ułatwiłyby działanie polskim firmom podczas kryzysu. FPP wzięła również pod uwagę bezpieczeństwo zdrowotne i finansowe pracowników – jednym z głównych postulatów jest zapewnienie wypłaty na chorobowym w wysokości 100% wynagrodzenia. Dzięki temu chore osoby, które martwią się o swój budżet, będą mogły bezpiecznie zostać w domu. W propozycji FPP znajdują się także rozwiązania dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne, co ma na celu ochronę ich miejsc pracy. Dla polskiej gospodarki ważna jest także ochrona pracujących u nas obcokrajowców. Ich umowy o pracę wymagają w tym momencie ciągłego przedłużania i uzyskiwania pozwoleń na pobyt. FPP proponuje, by dla dobra pracowników i przedsiębiorców znieść te wymagania. Obok ochrony praw pracowniczych Federacja proponuje także konkretne rozwiązania, mające pomóc firmom w zachowaniu płynności finansowej.

– Zaproponowaliśmy rządowi ważne rozwiązania dla gospodarki, takie jak zabezpieczenie zamówień publicznych. Chcemy ograniczenia kar grożących za niewykonanie zlecenia, gdy nie zostanie ono zrealizowane ze względu na istniejące zagrożenie koronawirusem – powiedział serwisowi eNewsroom Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP). – Zwróciliśmy również uwagę na to, że są takie sytuacje, kiedy zatrudnieni do wykonania zamówienia przedsiębiorcy wykonają zamówienia, bo ze względu na koronawirusa to zamawiający zmienił jego zakres. Ochrona prawna i finansowa przedsiębiorstw powinna pomóc przetrwać takie sytuacje. Dbając o zdrowie publiczne i zarobki Polaków zaproponowaliśmy także proste zmiany rejestracyjne, które doprecyzowują zasady pracy zdalnej i telepracy. Mamy nadzieję, że rząd skorzysta z naszych propozycji. Jeżeli pójdzie w innym kierunku, nasza gospodarka może znaleźć się w bardzo trudnej sytuacji – ostrzega Kowalski.