Fiński sposób na biopaliwo

Elektrociepłownia Fortum w Zabrzu
Elektrociepłownia Fortum w Zabrzu

Unia Europejska dąży do osiągnięcia 20-procentowego udziału energii z OZE w unijnym zużyciu energii do 2020 r. Wzrost udziału OZE w konsumpcji energii jest jednym z trzech priorytetowych obszarów polityki klimatyczno-energetycznej wspólnoty.  W świetle tych założeń jeszcze bardziej zyskuje na znaczeniu poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań w obszarze OZE i takimi osiągnięciami mogą pochwalić się także Finowie. Nowoczesne rozwiązania są wdrażane także w Polsce.

Finlandia jest drugim krajem w UE pod względem udziału energii odnawialnej w końcowym zużyciu energii brutto, tj. 38,7 proc. (na pierwszej pozycji plasuje się Szwecja 53,9 proc.).

Fińskie Centrum Badań Technicznych (VTT), jedna z wiodących instytucji badawczych w Skandynawii, opracowało zrównoważone rozwiązanie, które przetwarza odpady z biomasy z leśnictwa na energię cieplną, biopaliwo i chemikalia. Technologia gazyfikacji przekształca produkty uboczne przemysłu leśnego w produkty pośrednie, takie jak metan, które są następnie przetwarzane na paliwa odnawialne i chemikalia. W procesie wytwarzane jest ciepło, które można wykorzystać w komunalnym ciepłownictwie lub w elektrowniach, zasilających przemysł drzewny. Wyniki badań VTT wykazują, że 55 proc. biomasy można wykorzystać na paliwa transportowe, a kolejne 20 proc. na system grzewczy. Oznacza to 90-procentowy spadek emisji dwutlenku węgla w porównaniu do wykorzystywania paliw kopalnych.

Agnieszka Zielińska, Dyrektor Zarządzająca Skandynawsko-Polskiej Izby Gospodarczej, zwraca uwagę, że Skandynawowie przodują w rankingu Celów Zrównoważonego Rozwoju: „W 2018 r. aż trzy kraje skandynawskie: Szwecja, Dania i Finlandia zajęły kolejno trzy pierwsze miejsca, a Norwegia uplasowała się na 6. pozycji”. Agnieszka Zielińska dodaje, że: „Jednym z celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ są działania skupiające się na ograniczaniu zmian klimatycznych i ich skutków. Godne uwagi i naśladowania są  działania państw i przedsiębiorstw skandynawskich w walce o zmniejszenie emisji CO2. Jednym, z przykładów takich działań są najnowsze badania Fińskiego Centrum Badań Technicznych czy obecnej w Polsce spółki Fortum”.

Innowacyjne rozwiązania w Polsce

Elektrociepłownia Fortum w Zabrzu
Elektrociepłownia Fortum w Zabrzu

We wrześniu 2018 roku fińska spółka energetyczna Fortum, działająca m.in. w Finlandii, Szwecji, Norwegii, krajach bałtyckich i Polsce, oddała do użytku nowoczesną i wysokosprawną elektrociepłownię, która dostarcza prąd i ciepło do ponad 70 tys. mieszkańców Zabrza i Bytomia.

– Inwestycja Fortum w Zabrzu jest wyjątkowa ze względu na elastyczność paliwową elektrociepłowni. W zależności od potrzeb będziemy mogli dostosowywać miks paliw. Obecnie elektrociepłownia spala węgiel i paliwo alternatywne – RDF, natomiast kocioł dostosowany jest także do spalania biomasy – mówi Jacek Ławrecki,  dyrektor ds. komunikacji Fortum.

Kluczowa rola bioenergii

Według Międzynarodowej Agencji Energii (IEA) nowoczesna bioenergia odgrywa kluczową rolę w budowaniu czystszego i bardziej zrównoważonego systemu energetycznego. Bioenergia stanowi obecnie około 50 proc. światowego zużycia energii odnawialnej, a IEA szacuje, że będzie ona najszybciej rosnącą formą energii odnawialnej w latach 2018-2023. W dłuższej perspektywie, ograniczenie globalnego ocieplenia do dwóch stopni wymaga, zgodnie z IEA, zwiększenia prawie czterokrotnie wkładu bioenergii w światowe zużycie energii, z obecnych 4,5 proc. do około 17 proc. do 2060 r.[1]

[1] VTT develops a new sustainable way to turn forestry waste into transport fuels and chemicals