Firma w Anglii a Brexit

firma w anglii a brexit

Brexit trzyma większość Europy w niepewności. Jak wiadomo, strach ma wielkie oczy, a wyobraźnia podsuwa najróżniejsze scenariusze. W naturze ludzkiej leży to, że wolimy być przygotowani na najgorsze. Nie lubimy być zaskakiwani, zwłaszcza jeśli wcześniej nie możemy tego przewidzieć.

Brexit, czyli wyjście Wielkiej Brytanii z UE

Procedura wyjścia z Unii Europejskiej opisana jest w artykule 50 Traktatu Lizbońskiego, który przewiduje, że każde państwo członkowskie może, zgodnie ze swoimi wymogami konstytucyjnymi, podjąć decyzję o wystąpieniu z Unii. Artykuł 50 Traktatu Lizbońskiego opisuje, że negocjacje mogą potrwać dwa lata. Po upływie tego czasu traktaty europejskie przestają obejmować kraj występujący z UE. Jednak okres negocjacji można przedłużyć, jeśli jednomyślną zgodę na to wyda Rada Europejska.

Jak widać Wielka Brytania ma spore problemy z jednomyślnością i procedurą wyjścia z Unii Europejskiej. Jej zamiary są niezrozumiałe dla krajów, które starają się o dostanie do EU.

Biała księga

Wielka Brytania po Brexicie, planuje ograniczyć napływ taniej siły roboczej. Nie planuje natomiast ograniczenia możliwości otwierania tam firm. Podobnie dotyczy to wykwalifikowanych imigrantów z Unii Europejskiej, którzy są cennymi pracownikami dla UK.

Planowana obniżka podatku dochodowego dla przedsiębiorców, z 19 % do 17 % w 2019, to tylko początek działań inicjowanych przez brytyjski rząd, by przyciągnąć europejskich przedsiębiorców. Biała księga Brexitu zakłada uzyskanie przez Wielką Brytanię pełnię kontroli nad procesem tworzenia prawa. Uwolnienie biznesu z okowów, często powodującego ograniczenia unijnego prawa, powinno skutkować jeszcze szybszym rozwojem przedsiębiorczości na Wyspach Brytyjskich.firma w anglii po brexicie

Wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej nie będzie miało negatywnego wpływu na biznes prowadzony w Wielkiej Brytanii przez polskich przedsiębiorców. Firma w Anglii, to najpopularniejszy kierunek ekspansji zagranicznej polskiego biznesu (sprawdź jak łatwo można zarejestrować firmę w UK i jak wiele korzyści to przynosi). Planowana obniżka podatku dochodowego, wysoka kwota wolna od podatku, czyli ponad 62.500 złotych oraz proste i przejrzyste prawo to główne powody dla których Wielka Brytania niezmiennie cieszy się dużą popularnością wśród przedsiębiorców. Wszystko wskazuje na to, że Brexit tego nie zmieni.

Spółki Ltd a Brexit

Wielu z nas posiada spółki Ltd ze względu na szereg korzyści, które się z tym wiążą. Korzystamy m.in. ze swobody przepływu osób i kapitału, jednego z fundamentów Unii Europejskiej. Co się stanie gdy Wielka Brytania znajdzie się poza wspólnotą europejską?

Przede wszystkim możemy na razie spać spokojnie. Kultura prawna i tradycje Wielkiej Brytanii zakładają powolne zmiany.

Dyrektorzy Spółek LTD mogą czuć się bezpieczni, ponieważ ich sytuacja w wyniku brexitu nie zmieni się. Dyrektorami w spółkach LTD mogą być obywatele krajów członkowskich UE, ale również mieszkańcy Indii, Brazylii, czy RPA, mają tutaj zastosowanie inne prawa niż te wynikające z członkostwa Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej.

Uniezależnienie się od Unii Europejskiej może spowodować, że Wielka Brytania będzie jeszcze bardziej przyjaznym miejscem do zakładania nowej firmy. Wynika to z faktu, że będzie można korzystać z ulg podatkowych. Ponadto zagwarantowana jest także ochrona podatkowa oraz bezpieczeństwo w tym zakresie.

brexitJednakże Brexit nie wiąże się tylko z szansami na korzystne zmiany prawa podatkowego. Koszty mogą zwiększyć się w ramach wyjścia z unii celnej.

Również zmieniająca się sytuacja może doprowadzić do braku aktualnej wiedzy u przedsiębiorców, co może owocować ryzykiem związanych z nieprawidłowościami.

No deal, czyli brak zgody

Na dzień dzisiejszy wszystko wskazuje na to, że nie będzie drugiego referendum i Wielka Brytania wyjdzie z Unii Europejskiej. Jednak nie za wszelką cenę. Nie zdecydują się na wyjście bez umowy. To jednak wszystko polityka i prorokując wyjście po wszystkich pertraktacjach, możemy mieć nadzieję, że nadal interesy Unii będą interesami Wielkiej Brytanii.

I mimo tych, czy tamtych zapewnień, czy zmiany będą tak gwałtowne i inwazyjne? Nie! Proces jaki się rozpocznie będzie powolny i przemyślany. Emigranci, co prawda już zaczynają wracać do kraju, ale to Ci nie pracujący, i żyjący z zasiłków socjalnych. Fachowa siła robocza na pewno będzie mile widziana.

Najmniej zmian muszą się obawiać osoby uprawiające tzw. wolne zawody, których cło i kontrole graniczne nie dotyczą. Wirtualni, zdalnie pracujący e-przedsiębiorcy to poszukiwani na wszystkich rynkach świata, nie tylko Europy pracownicy.

Autor: TaxAngels