Firmy w Europie nie są gotowe na przyjęcie standardu płatniczego SEPA

umowa

Przeprowadzone przez Sage badanie dowodzi, że europejskie przedsiębiorstwa nie są gotowe na przyjęcie standardu płatniczego SEPA – szczęśliwie Komisja Europejska przedłuża termin do 1 sierpnia 2014 roku. Połowa z przebadanych firm średniej wielkości nie zna dokładnego terminu przejścia na system SEPA lub nie ma planu dostosowania się do nowego systemu – jednak 74% z nich przewiduje, że już latem będzie obsługiwać płatności w tym standardzie.

Prawie połowa europejskich przedsiębiorców przyznała, że nie zna daty migracji na standard SEPA (Jednolity Obszar Płatności w Euro), będący nowym unijnym schematem zleceń zapłaty i poleceń przelewu. Tak wynika z niezależnego badania, przeprowadzonego przez Sage wśród firm średniej wielkości, na temat stanu przygotowań do przejścia na system płatniczy SEPA.

Przeważająca większość respondentów (82%) twierdziła, że zna termin przejścia na system SEPA. Jednakże, w praktyce prawidłowy termin znała mniej niż połowa (63%) z nich.Blisko jedna czwarta (24%) francuskich i ponad trzy czwarte (76%) polskich przedsiębiorców, którzy twierdzili, że znają termin dostosowania się do standardów płatniczych SEPA, w praktyce nie znało prawidłowego terminu. Zaledwie nieco więcej niż połowa (55%) przedsiębiorców brytyjskich również nie podała tego terminu właściwie.

Wyniki badania ogłoszono po tym, jak Komisja Europejska o sześć miesięcy przedłużyła termin dostosowania systemów płatniczych przedsiębiorcom pracującym nad integracją ze standardem SEPA. Taką decyzję podjęto, gdy okazało się, że wielu z nich nie dotrzyma terminu 1 lutego 2014 roku.Wokół inicjatywy mającej na celu uproszczenie przelewów bankowych w euro między 33 państwami panuje obecnie zamęt, ponieważ nadal nie ma jasności, co do sposobu wdrożenia jej na poziomie poszczególnych krajów.

Christophe Letellier z Sage powiedział:„Zgodnie z oświadczeniami Europejskiego Banku Centralnego oraz Komisji Europejskiej nadal nie ma jasności w tej kwestii.Natomiast nie ma wątpliwości co do tego, że przygotowanie się przez przedsiębiorców na czas jest niezmiernie istotne.Przez ostatnie dwa lata Grupa Sage była w czołówce przygotowujących się do przejścia na SEPA. Zachęcamy i dopingujemy innych przedsiębiorców do finalizowania swoich zadań migracyjnych i prowadzenia prac aż do samego dnia migracji, czyli 1 lutego 2014 roku.”

Wyniki badania pokazały również brak przygotowania przedsiębiorstw do bezwzględnych wymogów legislacyjnych, w tym do zarządzania poleceniami zapłaty i danymi. Prawie połowa (49%) organizacji objętych badaniem obecnie nie dysponuje planem dostosowania się do systemu płatniczego SEPA, pomimo, że w ośmiu z dziesięciu firm (81%) wyznaczono pracownika odpowiedzialnego za zarządzanie migracją. Ponadto, mimo że termin przejścia zbliża się nieuchronnie, tylko jedna na siedem firm (15%) obsługuje płatności w standardzie SEPA.

Prawie trzech na dziesięciu respondentów (29%) twierdzi, że najpoważniejszym efektem braku zgodności ze standardem SEPA będzie wydłużenie procesu płatniczego. Natomiast czterech na dziesięciu przedsiębiorców (41%) uważa, że SEPA będzie miało największy wpływ na regulowanie zobowiązań płatniczych przez wierzycieli. Tyle samo osób jest przekonanych, że SEPA ułatwi im wykonywanie płatności.

Prawne implikacje braku zgodności wzbudzają największe zaniepokojenie na rynku brytyjskim, podczas gdy przedsiębiorcy niemieccy za najistotniejsze uważają kwestie komunikacji z klientami. Hiszpania obawia się przerw w działalności spowodowanych migracją na system SEPA. Bardzo niepokojący jest fakt, że wśród respondentów, którzy nie będą gotowi na obsługiwanie płatności w systemie SEPA w terminie, dwóch na pięciu (40%) jako przyczynę swojego nieprzygotowania na czas podaje brak informacji, podczas gdy blisko jedna czwarta winą za to obarcza zamieszanie legislacyjne.

Metodologia

Firma analityczna Vanson Bourne przeprowadziła wywiady z pracownikami działów finansów w 600 małych i średnich firmach (100-500 pracowników) sektora prywatnego w Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Włoszech, Hiszpanii, Polsce i Belgii. Wywiady przeprowadzono w formie ankiet internetowych i telefonicznych, w których zastosowano surowe procesy przesiewowe.