Firmy widzą potrzebę udostępniania informacji pozafinansowych w swoich raportach

PWC Price Waterhouse Coopers Shoot
The new Price Waterhouse Coopers logo is seen on the outside of their 42nd Street office building, Thursday, Dec. 13, in New York]. (John Minchillo/AP Images for Price Waterhouse Cooper)

Aż 84% globalnych firm przebadanych przez PwC odwołało się w swoich raportach rocznych przynajmniej do jednego elementu pozafinansowego, ale tylko 15% z nich zrobiło to całościowo. To dowód na to, że wśród przedsiębiorstw rośnie świadomość konieczności dopasowania sposobu raportowania do dzisiejszej rzeczywistości biznesowej. Inwestorzy coraz ostrożniej wybierają podmioty, którym chcą powierzać pieniądze. Jednak nie wszystkie firmy wiedzą jak wzmocnić swoją atrakcyjność poprzez ujawnianie dodatkowych informacji.

Raportowanie zintegrowane umożliwia dostarczenie rynkowi informacji pozafinansowych, dających pełniejszy obraz działalności przedsiębiorstwa, w tym lepszą ocenę ryzyk oraz szans dla danego biznesu. Według ekspertów z firmy doradczej PwC właściwie zaadresowanie obszarów pozafinansowych wpłynie pozytywnie na konkurencyjność danej firmy na rynku oraz w danej społeczności. Według wytycznych International Integrated Reporting Council (IIRC) odpowiednio skonstruowane zintegrowane raporty powinny zawierać, obok danych finansowych oraz tych dotyczących wytworzonego kapitału, również informacje o kapitale ludzkim, intelektualnym, społecznym, naturalnym – czyli wszystkie aspekty tworzące tzw. „wartość dodaną” danego przedsiębiorstwa.

Z badania przeprowadzonego przez firmę doradczą PwC wynika, że 48% firm informuje o zasobach oraz relacjach, na których opiera się ich model biznesowy. Większość przedstawicieli tej grupy omawia ograniczenia oraz możliwe oczekiwania, jednak bardzo niewielu z nich czyni to w odniesieniu do wszystkich elementów pozafinansowych. Z analizy wynika także, że 83% globalnych firm analizuje przyszłe trendy rynkowe, jednak jedynie 40% z nich wykorzystuje dyskusje w tym zakresie do podejmowania decyzji strategicznych.

96% ankietowanych raportuje swoje główne ryzyka, jednak jedynie 23% łączy swoje ryzyka z pozostałymi raportowanymi obszarami – odnosząc je do przyjętej strategii, modelu biznesowego oraz przyjętych wskaźników, na podstawie których oblicza się sukces firmy. Według ekspertów z firmy doradczej PwC ulepszenia w tym zakresie zwiększyłyby zaufanie do firmy oraz przyczyniłyby się do bardziej adekwatnych decyzji operacyjnych.

Raportowanie zintegrowane jest kluczowym elementem dla przedsiębiorstw dążących do osiągnięcia długoterminowego sukcesu. Dobrze, że przedstawiciele firm to zauważają i aktywnie uczestniczą w działaniach promujących ten transparentny sposób komunikacji z otoczeniem. Jednak jesteśmy na początku długiej drogi – firmy nie widzą jeszcze wszystkich istotnych zależności między wynikami finansowymi oraz niefinansowymi, co pokazuje, że dużo jeszcze brakuje do zbudowania świadomości na temat tego, w jaki sposób organizacja może tworzyć swoją „wartość dodaną” oraz w jaki sposób może ją efektywnie komunikować – komentuje Anna Szlachta, Menedżer w zespole ds. zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu w PwC.

Według ekspertów z firmy doradczej PwC kolejnym krokiem będzie opracowanie takich schematów raportów zintegrowanych, by informacje niefinansowe w nich zawarte były w strategiczny sposób powiązane z informacją finansową.

O badaniu PwC

Badanie PwC zostało przeprowadzone wśród 50 największych globalnych firm (m.in. Deutsche Bank, Coca Cola Company, Natura, Unilever, Tata Steel) zaangażowanych w pilotażowy program prowadzony przez International Integrated Reporting Council (IIRC), którego celem jest pomoc w opracowaniu podstaw tzw. raportowania zintegrowanego. Przedstawiciele przedsiębiorstw w ankiecie odpowiadali na pytania dotyczące obecnego sposobu raportowania. Liderzy firm biorących udział w programie spotkają się w dniach
18-19 czerwca we Frankfurcie, aby podzielić się swoimi spostrzeżeniami na temat opracowanych schematów raportowania. Ich opinie zostaną podane do informacji publicznej 15 lipca 2013 roku.