Firmy nie wiedzą, jak czerpać korzyści z Internetu Rzeczy

0

Według analiz Gartnera Internet Rzeczy jest obecnie jednym z najważniejszych trendów technologicznych, które kształtują cyfrową transformację biznesu. Potwierdzają to również wyniki badania SAS. Według nich IoT będzie miał kluczowe znaczenie dla przyszłego sukcesu aż 63% firm. Aby tak się stało, organizacje muszą nauczyć się przetwarzać ogromną ilość danych dostarczanych przez inteligentne urządzenia i umiejętnie oddzielać cenne informacje od tych mniej wartościowych.

(12 lipca 2017 r.) – Mimo że o Internecie Rzeczy mówi się już od kliku lat, jedynie 53% firm przebadanych przez SAS rozumie, jakie korzyści mogą wynikać z wdrożenia tej technologii. Tymczasem, zdaniem specjalistów IoT (Internet of ThingsInternet Rzeczy) w najbliższej przyszłości wpłynie na sposób realizacji poszczególnych zadań. Urządzenia przestaną działać samodzielnie, a zaczną komunikować się między sobą, wymieniać informacje i wspierać człowieka w wykonywanych pracach.

Sieć inteligentnych urządzeń

Na Internet Rzeczy składa się sieć urządzeń potrafiących gromadzić, przetwarzać lub wymieniać dane za pośrednictwem instalacji elektrycznej lub sieci komputerowej. Przykłady inteligentnych urządzeń można znaleźć zarówno w domu, np. smart meter (element smart grid), czyli inteligentne liczniki prądu czy inteligentne telewizory (Smart TV), jak i w biznesie, np. czujniki na hali produkcyjnej dostarczające informacje na temat defektów wyprodukowanych elementów. Gartner przewiduje, że do 2020 roku na świecie będzie aż 20,4 miliardów urządzeń podłączonych do sieci.

Aby lepiej zrozumieć skalę Internetu Rzeczy, warto przyjrzeć się konkretnemu przykładowi zastosowania tej technologii. Szacuje się, że samochód elektryczny produkuje około 25 gigabajtów danych przez godzinę użytkowania, co przy średnim przebiegu auta przekłada się na ok. 130 terabajtów danych na pojazd rocznie. Na ich podstawie, analizując styl jazdy danego kierowcy, ubezpieczyciel może określić poziom stawek ubezpieczeniowych. Z kolei producent może zidentyfikować potencjalną awarię i zminimalizować koszty związane z masowymi wezwaniami do serwisów.

Czytaj również:  Polska na 15. miejscu na świecie pod względem liczby przyznanych patentów. W ubiegłym roku było ich ponad 3 tys.

Zapanować nad Internetem Rzeczy

Internet Rzeczy z jednej strony stwarza ogromne szanse rozwoju dla firm z każdego sektora, od produkcji po opiekę medyczną, z drugiej wymaga wdrożenia odpowiednich procedur i rozwiązań, które pozwolą w pełni wykorzystać potencjał tej technologii. Z badania przeprowadzonego przez SAS wynika, że pominięcie Internetu Rzeczy w tworzeniu strategii biznesowej może doprowadzić m.in. do utraty udziałów rynkowych na rzecz konkurencji, spadku efektywności czy przegapienia szansy wprowadzenia na rynek nowych produktów i usług.

Oczekiwania dotyczące wykorzystania Internetu Rzeczy w biznesie są bardzo wysokie. Technologia ta pozwala pozyskiwać niespotykaną dotąd ilość danych. Problem w tym, że nie wszystkie z nich mają takie samo znaczenie z perspektywy prowadzonej przez firmę działalności. Samo gromadzenie danych nie pozwala na wypracowanie przewagi konkurencyjnej. Aby uzyskać korzyści biznesowe z zastosowania IoT, konieczne jest odpowiednie podejście do ich analizy mówi Łukasz Leszewski,  Lider zespołu Business Intelligence & Data Management w SAS Polska.

Jak zapanować nad Internetem Rzeczy w 3 krokach: