Francusko-Polska Izba Gospodarcza (CCIFP) opublikowała raport podsumowujący wkład francuskich firm w rozwój wybranych sektorów polskiej gospodarki

0

Francusko-Polska Izba Gospodarcza (CCIFP) opublikowała raport podsumowujący wkład francuskich firm w rozwój wybranych sektorów polskiej gospodarki z okazji obchodzonego w tym roku jubileuszu 25-lecia istnienia Izby.

Od przeszło ćwierć wieku francuskie firmy wspierają rozwój gospodarczy Polski uczestnicząc w budowie polskich miast, łącząc ze sobą ich mieszkańców oraz scalając lokalne społeczności. W obliczu skokowego wręcz postępu technologicznego i licznych zmian społecznych pomagają polskiemu społeczeństwu iść naprzód w globalnym świecie wspierając polskie przedsiębiorstwa i wnosząc swój unikatowy savoir-faire do polskiej gospodarki.

„Pierwsze firmy z francuskim kapitałem zaczęły pojawiać się na polskim rynku wraz z początkiem transformacji i w większości nadal są obecne w naszym kraju, co pokazuje, że od początku stawiały na długofalowe relacje. Rozwój aktywności w Polsce rozpoczynały często od podstaw, aby z czasem stać się trwałym ogniwem łańcucha wartości polskiej gospodarki – tu reinwestują zyski (ponad 3,6 mld PLN w 2017 roku*), zatrudniają ponad 200.000 osób i współpracują z lokalnymi dostawcami i partnerami”, przekonuje Monika Constant, dyrektor generalna CCIFP.

Obecnie Francja jest jednym z trzech największych inwestorów zagranicznych w Polsce z kapitałem przekraczającym 80 mld PLN i ponad 200 tys. bezpośrednich miejsc pracy. Inwestycje te przez lata prowadzone były równolegle w niemal wszystkich gałęziach gospodarki.

Francuskie przedsiębiorstwa działające w Polsce reprezentują przede wszystkim dwa sektory: handel oraz przemysł. Ważnym obszarem działalności firm z francuskim kapitałem są także usługi finansowe. Co czwarta francuska firma zainwestowała w Polsce co najmniej 1 mln dolarów. Firmy z sektora budowlanego reprezentują 9% firm z francuskim kapitałem na polskim rynku, a te związane z działalnością dedykowaną obsłudze rynku nieruchomości, 7%*.

Monika Constant, Dyrektor Generalna Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej
Monika Constant, Dyrektor Generalna Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej

„Dzisiejsze realia społeczne i gospodarcze znacznie różnią się od tych sprzed 25 lat. Przed polskim społeczeństwem stoi szereg nowych wyzwań, jak postępująca urbanizacja czy błyskawiczny rozwój nowych technologii. Jak francuskie firmy przygotowują siebie i nas na nadchodzącą przyszłość? Jak dostosowują się do bardziej zurbanizowanego i cyfrowego świata i jakie są kluczowe wyzwania, które stawia przed nimi gospodarcza przyszłość? Jakie w tym kontekście szanse stwarza efektywna międzynarodowa współpraca biznesowa i jak nasze społeczeństwo może na tym zyskać? Jubileusz 25-lecia Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej jest bez wątpienia doskonałą okazją ku temu, by dotychczasowe rezultaty podjętych wspólnie z naszymi francuskimi partnerami działań pokazać w jak najbardziej pozytywnym świetle. Zachęcam do lektury publikacji” – dodaje Monika Constant.

Czytaj również:  KUKE: W maju 2019 upadłość ogłosiły 44 firmy – spadek r/r o 4,5 proc.

* : dane pochodzą ze wspólnego raportu CCIFP i KPMG podsumowującego 25 lat inwestycji francuskich w Polsce „25 lat polsko-francuskiego partnerstwa”