Frankowicze jeszcze poczekają – TSUE odracza wyrok

Marcin Szołajski, radca prawny i założyciel Szołajski Legal Group
Marcin Szołajski, radca prawny i założyciel Szołajski Legal Group

Na decyzję Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej czekali wszyscy Frankowicze. Trybunał zapoznał się z argumentami obu stron, zarówno kredytobiorców, jak i banków, finalny wyrok poznamy jednak dopiero za kilka miesięcy.

Rozprawa w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej 12 października br. zakończyła się odroczeniem wyroku.

– Po wysłuchaniu argumentów obu stron, TSUE uznał, że konieczne jest przemyślenie ostatecznego wyroku. Argumenty przedstawione przed Trybunałem potwierdzają, że roszczenia banków są nieuzasadnione. Dyrektywa konsumencka jednoznacznie stoi po stronie konsumentów i nie pozwala, aby banki zyskały na nieważnej umowie więcej, niż wyniosła kwota udzielonych kredytów.– mówi Marcin Szołajski, radca prawny, założyciel Szołajski Legal Group.

To nie pierwszy raz, kiedy spór pomiędzy bankami i Frankowiczami był poruszany na drodze prawnej.

– Trybunał z pewnością weźmie pod uwagę także orzeczenia polskich sądów, które zapadały do tej pory, a także swój wyrok w podobnej sprawie niemieckiej – które wyrokowały z korzyścią dla kredytobiorców. Oczekujemy zatem korzystnego orzeczenia w późniejszym terminie. – dodaje Marcin Szołajski.

Od finalnego wyroku zależą dalsze postępowania w sprawach kredytobiorców z bankami. Orzeczenie na korzyść Frankowiczów spowoduje najpewniej masowe pozwy o unieważnienie umów z bankami. Na wyrok musimy jednak jeszcze poczekać.