Fundusze Europejskie na B+R na Mazowszu. Rusza konkurs NCBR Szybka Ścieżka dla Mazowsza

Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej
Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, agencja wykonawcza Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ogłasza konkurs Szybka Ścieżka dla Mazowsza. To już kolejna inicjatywa NCBR, która umożliwia finansowanie nowych produktów, usług i technologii powstających na terenie województwa mazowieckiego. Na innowatorów czeka 500 mln zł z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, czyli z Funduszy Europejskich.

W ubiegłorocznym konkursie dedykowanym projektom realizowanym na terenie województwa mazowieckiego, czyli Ścieżce dla Mazowsza, finansowanie otrzymało 56 projektów, a do innowatorów trafiło łącznie niemal 500 milionów złotych. Wśród sfinansowanych technologii znalazły się m.in. substytut czerwonych krwinek, innowacyjna usługa carsharingu 2.0, sensory dla przemysłu 4.0 i IoT czy platforma do e-marketingu. Chętnych do skorzystania ze wsparcia było jednak znacznie więcej, o dofinansowanie starało się aż 211 projektów.

Fundusze Europejskie wspierają innowacje. Liczymy na dobre propozycje w naborze dla Mazowsza w sprawdzonej i przyjaznej dla zgłaszających się Szybkiej Ścieżce. Doświadczenie zeszłorocznego konkursu pokazuje, że na Mazowszu firmy zgłaszają duże zainteresowanie uzyskaniem dofinansowania na działalność B+R. Dlatego też przeznaczamy na ten konkurs największą pulę środków dla jednego regionu. Oczekujemy, że przedsiębiorstwa, które zrealizują projekty B+R, będą mogły po fazie wdrożenia z powodzeniem konkurować na rynkach europejskich i światowych – mówi minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Mazowsze jest najsilniejszym polskim ośrodkiem w zakresie rozwoju innowacyjności – przypomina natomiast wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Grzegorz Wrochna. – Warto zauważyć, że województwo to nie konkuruje z innymi polskimi regionami, a raczej działa z nimi w synergii, budując przewagę konkurencyjną krajowej gospodarki. Mazowsze staje w wyścigu z europejskimi liderami, a Warszawa rywalizuje dziś o tytuł międzynarodowej stolicy biznesu. W tym kontekście, z całą pewnością, naszą rolą jest wspieranie rozwoju tego regionu – dodaje.

Nowa inicjatywa Szybka Ścieżka dla Mazowsza oparta została na zasadach znanych przedsiębiorcom z flagowego konkursu NCBR, czyli Szybkiej Ścieżki. Konkurs dla Mazowsza jest więc instrumentem wsparcia kierowanym szeroko: do przedsiębiorców – niezależnie od wielkości firmy – oraz konsorcjów z udziałem przedsiębiorców lub przedsiębiorców i jednostek naukowych. Inicjatywa ma formułę horyzontalną, tzn. nie ma ściśle zawężonej tematyki badawczej. Pomysł, który ma szansę na dofinansowanie, powinien natomiast wpisywać się w minimum jedną Krajową Inteligencją Specjalizację. Co ważne – w przypadku projektu realizowanego samodzielnie, wnioskodawca musi realizować projekt na terenie Mazowsza. Jeżeli jednak chce realizować projekt w konsorcjum, przynajmniej jeden z konsorcjantów musi prowadzić prace B+R na Mazowszu. Na innowatorów czeka aż 500 mln zł z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, z czego 250 mln zł pochodzi  z alokacji dla województwa mazowieckiego, a drugie 250 – z alokacji dla pozostałych województw.

– Projektując Szybką Ścieżkę dla Mazowsza, wykorzystaliśmy nasze najświeższe doświadczenia związane z tegorocznymi inicjatywami NCBR, zwłaszcza z naszym flagowym konkursem, czyli Szybką ścieżką. Postawiliśmy sobie jasne cele: wyjść naprzeciw oczekiwaniom wnioskodawców poprzez uproszczenie języka w dokumentacji konkursu, a także ograniczenie liczby kryteriów, które podlegają ocenie – mówi dyrektor NCBR dr inż. Wojciech Kamieniecki.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Na badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz prace przedwdrożeniowe, czyli te, które pozwolą na komercjalizację danego rozwiązania. Obligatoryjnym elementem prac są jedynie eksperymentalne prace rozwojowe. Minimalna wartość projektu w przypadku pojedynczego MŚP to 1 mln zł, a w przypadku dużych firm oraz konsorcjów 2 mln zł. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektów, współfinansowanych przez NCBR, nie może przekroczyć 50 mln euro. Dofinansowanie może wynieść aż do 80% wartości badań przemysłowych prowadzonych w projekcie. Wysokość dofinansowania zależna jest przede wszystkim od rodzaju prac prowadzonych w projekcie oraz wielkości przedsiębiorstwa.

Nabór wniosków rozpocznie się 9 kwietnia i potrwa do 14 maja 2020 r., do godz. 16.00.