GDDKiA: Rozstrzygnięto pierwszy etap przetargu na budowę odcinka autostrady A1 Rząsawa – Blachownia

0

Rozstrzygnięto pierwszy etap postępowania przetargowego na budowę autostrady A1 dla odcinka F: węzeł Rząsawa (z węzłem) – węzeł Blachownia (z węzłem).

Spośród wszystkich złożonych ofert Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad do drugiego etapu zaprosi 17 wykonawców, którzy spełnili warunki udziału w postępowaniu. W pierwszym etapie dokonywana była selekcja firm pod kątem ich realnego potencjału. Trzy oferty na tym etapie odrzucono.

Do wybranych wykonawców zostaną wysłane zaproszenia do składania ofert cenowych. Kryterium oceny ofert w drugim etapie będzie składową ceny (90 proc.) i okresu gwarancji (10 proc.).

Odcinek A1 z Rząsawy do Pyrzowic o łącznej długości 56,9 km jest  inwestycją realizowaną w ramach nowej perspektywy finansowej UE 20142020. Wybudowanie autostrady A1 na odcinku Rząsawa  Pyrzowice, połączy zrealizowane już fragmenty autostrady A1 w woj. łódzkim i dalsze odcinki na północy kraju, z południową granicą państwa, z miastami aglomeracji śląskiej, Portem Lotniczym Katowice w Pyrzowicach oraz odciąży Częstochowę z ruchu tranzytowego.

Prowadzone postępowanie jest jednym z czterech przeprowadzanych dla odcinka autostrady A1 z Rząsawy do Pyrzowic. To drugi odcinek, dla którego GDDKiA dokonała rozstrzygnięcia I Etapu. Dla pozostałych dwóch odcinków nadal trwa analiza wniosków przetargowych.

Czytaj również:  Digital tax, czyli nowy podatek od spółek cyfrowych