GDDKiA: Siedem ofert na budowę drogi ekspresowej Olsztyn-Olsztynek, w tym trzy poniżej kwoty przeznaczonej na inwestycję

0

Złożono siedem ofert konsorcjów i firm zamierzających zbudować  drogę ekspresową S51 na odcinku Olsztyn-Olsztynek. 

Najtańszą ofertę, na kwotę 355,8 mln zł złożyło konsorcjum firm Aldesa Construcciones Polska Sp. z o.o. oraz Aldesa Construcciones S.A. Najdroższą , na 477,1 mln zł, złożyło konsorcjum Mirbud S.A.z  Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów „ERBEDIM” Sp. z o.o.

Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć Na sfinansowanie zamówienia Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zamierza wydać nie więcej niż 454 361 559, 47 zł brutto. Tylko trzy z siedmiu ofert mieszczą się w tym limicie.

Poza konsorcjum Aldesy są to oferty Energopolu-Szczecin (384,87 mln zł) oraz konsorcjum Budimexu i Ferrovialu Agromana (405,32 mln zł).

Planowany termin podpisania umowy to IV kwartał 2014 r.

Zamawiający przyjął trzy kryteria oceny ofert: cenę (90 proc.), termin zakończenia zadania (5 proc.) oraz okres gwarancji (5 proc.). Po otwarciu ofert dokonywana będzie ich weryfikacja oraz kontrola uprzednia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Inwestycja polegać będzie na budowie 13,3 km dwujezdniowej drogi ekspresowej S51 wraz z budową dróg serwisowych, remontem wybranych dróg lokalnych, budową obiektów inżynierskich oraz obiektów ochrony środowiska. Powstaną dwa węzły drogowe – „Stawiguda” i „Gryźliny”. Początek trasy będzie za skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 1370N w Tomaszkowie, koniec w okolicy miejscowości Ameryka, na styku z obwodnicą Olsztynka w ciągu drogi S51.

Czytaj również:  Tegoroczna świąteczna gorączka napędzi rekordowe zyski w handlu