Globalne przychody z chmury publicznej wzrosną w 2020 roku o 6,3 proc. Segment IaaS rośnie najszybciej

cloud computing chmura

Gartner prognozuje, że rok 2020 przyniesie spory, ponad 6-procentowy wzrost globalnych przychodów w segmencie chmury publicznej. Wyniosą one aż 257,9 mld dolarów, w porównaniu z 242,7 mld dolarów w roku poprzednim. 

Oprogramowanie jako usługa (SaaS – Software as a Service) pozostaje największym segmentem rynku. Dla tego segmentu analitycy przewidują do końca roku wzrost do 104,7 mld dolarów.

Drugim co do wielkości segmentem rynku, którego dynamika wzrostu jest jeszcze większa niż SaaS, są usługi infrastruktury jako usługi (IaaS – Infrastructure as a Service). Autorzy raportu przewidują, że do końca 2020 r. wzrośnie on o 13 proc., do 50,4 mld dolarów, a do końca 2022 aż do 81 mld dolarów.

Wybuch pandemii COVID-19 spowodował wiele problemów, jednak chmura obliczeniowa ostatecznie spełniła swoją rolę. Usługi cloudowe zaspokoiły zwiększony popyt ze strony rynku, a klienci mogli korzystać z elastycznych modeli, jak pay-as-you-go – mówi Sid Nag, wiceprezes ds. badań w Gartnerze.

Zwiększenie zainteresowania usługami chmurowymi z zakresu IaaS potwierdza Andrzej Stella-Sawicki, Wiceprezes i Dyrektor Operacyjny w CloudFerro, dostawcy innowacyjnych usług przetwarzania w chmurze: – Globalna cyfryzacja oraz rozwój koncepcji Przemysłu 4.0 i takich technologii jak Big Data, internet rzeczy, czy sztuczna inteligencja spowodowały gwałtowny przyrost produkowanych, przechowywanych i analizowanych danych. W najbliższych latach z pewnością będziemy mieli do czynienia z generowaniem jeszcze większej ilości informacji, a także rosnącym zapotrzebowaniem na efektywną i skalowalną infrastrukturę do przechowywania i przetwarzania tych danych, oferowaną w modelu usługi chmury obliczeniowej.

Nie bez znaczenia dla rozwoju rynku usług chmury obliczeniowej była także pandemia COVID-19: – Tegoroczny globalny lockdown sprawił, że zarówno organizacje biznesowe, jak i administracja czy ośrodki naukowe potrzebują dziś środowiska do pracy zdalnej bardziej, niż kiedykolwiek przedtem – podkreśla Andrzej Stella-Sawicki.

Skutki globalnego spowolnienia gospodarczego wywołanego pandemią powodują, że organizacje starają się szybko przechodzić od dotychczasowych modeli funkcjonowania ich infrastruktury IT do modeli chmurowych. Stąd rosnący popyt na usługi chmury obliczeniowej, co ma odzwierciedlenie w opracowaniu Gartnera.

Co po pandemii?

Według autorów raportu, wydatki na chmurę w wielu regionach będą szybko rosły wraz z ponownym otwarciem gospodarek i wznowieniem „normalnej” działalności gospodarczej.

Wdrożenie chmury obliczeniowej pozwala na znaczne ograniczenie kosztów inwestycji w kontrze do zwiększenia pojemności lokalnego centrum danych czy zakupu tradycyjnego, licencjonowanego oprogramowania – mówi Sid Nag z Gartnera. Organizacje, które rozszerzają funkcjonalność pracy zdalnej, stawiają przede wszystkim na oprogramowanie do pracy zdalnej, zarządzanie urządzeniami mobilnymi, rozwiązania dla edukacji zdalnej, zabezpieczenia, a także infrastrukturę umożliwiającą skalowanie w celu zwiększenia wydajności – wymienia Sid Nag.

Tabela: Globalna prognoza przychodów z usług chmury obliczeniowej (dane w mld dolarów)

Segment usług chmurowych 2019 2020 2021 2022
BPaaS (proces biznesowy jako usługa) 45,212 43,438 46,287 49,509
PaaS (infrastruktura aplikacji w chmurze) 37,512 43,498 57,337 72,022
SaaS (aplikacje w chmurze) 102,064 104,672 120,990 140,629
Zarządzanie chmurą i usługi bezpieczeństwa 12,836 14,663 16,089 18,387
Infrastruktura jako usługa (IaaS) 44,457 50,393 64,294 80,980
Desktop jako usługa (DaaS) 616 1,203 1,951 2,535
Cały rynek 242,697 257,867 306,948 364,062

Źródło: Gartner, lipiec 2020