Globalne rynki akcji pod presją ryzyka

Michał Milewski, Zarządzający Funduszami Generali Investments TFI
Michał Milewski, Zarządzający Funduszami Generali Investments TFI
Michał Milewski, Zarządzający Funduszami Union Investment TFI
Michał Milewski, Zarządzający Funduszami Union Investment TFI
  • Eskalacja wojny handlowej USA – Chiny
  • Niepokój na Bliskim Wschodzie
  • Niższe tempo wzrostów wyników spółek amerykańskich

Globalne rynki akcji w ostatnich dniach były pod presją pogłębienia napięć w stosunkach handlowych Stanów Zjednoczonych z Chinami. Inwestorzy oczekują na rozwój sytuacji, ale nie widać nastrojów optymistycznych.

Dobre odczyty wskaźników makroekonomicznych w Stanach Zjednoczonych dostarczyły inwestorom chwilowego optymizmu. Nominalnie PKB w USA wzrósł o 5%, co było bardzo wysokim wynikiem. Wskaźniki wyprzedzające koniunktury w USA nadal spadały, ale dynamika tych spadków była już mniejsza.

Wyniki amerykańskich spółek po pierwszym kwartale roku pokazały wzrosty, ale mniejszej skali niż w poprzednich okresach. Przeciętnie przychody spółek rosły o 5%, ale zysk netto tylko o 2%, co wskazuje na problemy z utrzymywaniem rentowności. Inwestorzy oczekują podobnie słabszego niż historycznie drugiego kwartału, odbicia w trzecim i powrotu do solidnych wzrostów dopiero w ostatnim kwartale 2019 roku.

Nastroje na rynkach są słabe także pod wpływem eskalacji konfliktu pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Efekty napięć są już odzwierciedlone w wysokich cenach ropy naftowej, ale obawy inwestorów są głębsze i sięgają nawet scenariuszy uwzględniających rozwiązania militarne. W takim przypadku należałoby się spodziewać kolejnych drastycznych podwyżek cen ropy, co wyjątkowo negatywnie wpłynie na gospodarki rozwijające się i rozbudzi oczekiwania inflacyjne.