Gmina Olsztyn oddaje do użytku drogę DK51 sfinansowaną z funduszy unijnych

Kredyt gotówkowy na samochód

Gmina Olsztyn oddała do użytku Drogę Krajową 51 na odcinku od skrzyżowaniaul. Towarowej z ul. Leonharda do węzła Wschód (S51). Całkowity koszt inwestycji wyniósł prawie 131,5 mln zł. Unijne dofinansowanie z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 wyniosło 85 proc. kosztów kwalifikowanych.

Wsparcie projektu z funduszy unijnych pochodziło z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia2014-2020 (Działanie 2.2 Infrastruktura drogowa), realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Uroczyste oddanie drogi odbyło się w towarzystwie prezydenta Olsztyna Piotra Grzymowicza, senator RP Lidii Staroń, wicemarszałka województwa warmińsko-mazurskiego Marcina Kuchcińskiego, wicewojewody warmińsko-mazurskiego Sławomira Sadowskiego, dyrektora Departamentu Projektów Infrastrukturalnych PARP Macieja Berlińskiego oraz dyrektora regionu firmy Budimex S.A. (lider konsorcjum wykonawców) Dariusza Taraszkiewicza.

Inwestycja zlokalizowana jest we wschodniej części Olsztyna i stanowi niezbędne powiązanie układu drogowego w ciągu DK 51 z południową obwodnicą Olsztyna w ciągu DK 16 zrealizowaną przez GDDKiA.

W ramach projektu wybudowano dwa wiadukty drogowe, przebudowano obecną ulicę Towarową do ulicy Budowlanej i wybudowano jej nowy przebieg od ulicy Budowlanej do węzła „Wójtowo”.

– To jedna z najważniejszych, drogowych inwestycji Olsztyna ostatnich lat – mówi prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz. – Dzięki temu wyremontowaliśmy fragment wysłużonej trasy, biegnącej przez dzielnicę przemysłową i wybudowaliśmy zupełnie nowy fragment, wiodący do południowej obwodnicy naszego miasta. Bez wątpienia to zmiana jakościowa przestrzeni oraz funkcjonalności komunikacyjnej tego obszaru.

– Dzisiejsza uroczystość kończy realizację projektów drogowych współfinansowanych z POPW 2014-2020 zarówno w województwie warmińsko-mazurskim jak i samym Olsztynie. Wszystkie dostępne środki w ramach działania „Infrastruktura drogowa” zostały już wykorzystane. Przed nami przygotowanie nowych inwestycji do realizacji w kolejnym programie operacyjnym w nowym okresie programowania – mówił Maciej Berliński, dyrektor Departamentu Projektów Infrastrukturalnych PARP.

Przedmiot projektu:

 1. Budowa ul. Towarowej na odcinku od skrzyżowania ul. Towarowej z ul. Budowlaną do projektowanej obwodnicy Olsztyna:
 • budowa i przebudowa skrzyżowań z ul. Budowlaną i ul. Cementową;
 • budowa dróg obsługujących, ścieżek rowerowych i chodników, zatok autobusowych, zjazdów oraz wiaduktu drogowego w ciągu przebudowywanej ul. Towarowej nad torami bocznicy kolejowej do zakładów Michelin Polska;
 • przebudowa kolidującej infrastruktury;
 • wyburzenia kolidujących budynków i obiektów inżynierskich;
 • wycinka drzew oraz nowe nasadzenia zieleni.
 1. Przebudowa ul. Towarowej od skrzyżowania ul. Towarowej z ul. Leonharda do skrzyżowania z ul. Budowlaną:
 • przebudowa skrzyżowań z ul. Leonharda, ul. Stalową oraz ul. Sprzętową,
 • budowa dróg obsługujących, ścieżek rowerowych i chodników, zatok autobusowych, zjazdów oraz wiaduktu drogowego nad linią kolejową,
 • przebudowa kolidującej infrastruktury,
 • wyburzenia kolidujących budynków i obiektów inżynierskich,
 • wycinka drzew oraz nowe nasadzenia zieleni.

W wyniku realizacji projektu powstało: 0,39 km nowych dróg krajowych klasy G 2/2 (2 jezdnie po 2 pasy ruchu), 2,17 km przebudowanych do wyższych parametrów dróg krajowych oraz ponad 3 km infrastruktury rowerowej.

Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia następujących celów szczegółowych:

 • wzmocnienie powiązań z układem TEN-T,
 • powiązanie układu drogowego w ciągu DK51 z południową obwodnicą Olsztyna w ciągu DK16,
 • poprawa organizacji ruchu tranzytowego i lokalnego (zmniejszenia liczby pojazdów w centrum miasta i wyprowadzenie ruchu tranzytowego z miasta),
 • pozytywny wpływ na wzrost promienia oddziaływania miasta w zakresie codziennych dojazdów do pracy,
 • podniesienie konkurencyjności i ożywienia przedsiębiorczości we wschodniej części miasta(większa integracja funkcjonujących rynków pracy).