GPW prowadzi zaawansowane prace nad platformą Private Market opartą na technologii blockchain

GPW (1)

GPW Private Market to jeden z projektów strategicznych Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) realizowanych w ostatnich latach.

– Projekt Private Market zmierza ku temu, aby stworzyć jedną platformę do tokenizacji różnego rodzaju aktywów, jak również do pozyskiwania finansowania, między innymi przez inwestorów indywidualnych, w korzystniejszy i łatwiejszy sposób. Projekt składa się z dwóch filarów. Jednym z nich jest część finansowa, gdzie przedsiębiorstwa, które uzyskają finansowanie w ramach finansowania społecznościowego mogą obracać swoimi akcjami w stokenizowanej formie. Drugim filarem projektu Private Market jest tokenizacja aktywów niefinansowych, do tej pory mało dostępnych dla inwestorów indywidulanych, takich jak dzieła sztuki – powiedział Adrian Kutnik, Dyrektor Działu Private Market GPW w cotygodniowym „Wideokomentarzu GPW” zamieszczonym na oficjalnym kanale Giełdy w mediach społecznościowych.

– Obecnie skupiamy się na budowie platformy, która jest testowana w zespole pracowników GPW. W kwietniu planujemy przeprowadzić testy wśród pracowników Grupy Kapitałowej GPW w formie przystępnej gry tradingowej. W obszarze innych aspektów projektu Private Market, widzimy korzystny trend regulacyjny. Mamy nadzieję, że umożliwi nam to przyspieszenie realizacji naszego głównego celu, jakim jest obrót akcjami, obligacjami czy ETF-ami w stokenizowanej formie w oparciu o platformę blockchain – dodał Adrian Kutnik.

Jednym z przykładów zastosowania technologii blockchain w ramach działań podmiotów Grupy Kapitałowej GPW jest podpisane przez GPW pod koniec 2021 r. memorandum z ArtInfo.pl. Na mocy dokumentu oba podmioty rozpoczęły współpracę nad stworzeniem ram biznesowych umożliwiających tokenizację dzieł sztuki.