GPW wprowadza nowe instrumenty pochodne

gpw
  • Od dziś po raz pierwszy w obrocie dostępne są kontrakty terminowe na akcje spółek BIOMED-LUBLIN S.A., Mercator Medical S.A., X-Trade Brokers S.A.
  • Dla każdej spółki zostały wprowadzone 3 serie kontraktów terminowych, wygasające: w grudniu 2020 r., marcu 2021 r. oraz czerwcu 2021 r.
  • Mnożnik w przypadku BIOMED-LUBLIN S.A. oraz X-Trade Brokers S.A. będzie wynosił 100, zaś dla Mercator Medical S.A. – 10.

GPW rozszerza paletę dostępnych instrumentów pochodnych i wprowadza do obrotu kontrakty terminowe na akcje spółek BIOMED-LUBLIN S.A., Mercator Medical S.A., X-Trade Brokers S.A.

Rozwój segmentu instrumentów pochodnych został ujęty w inicjatywie strategicznej GPW. W związku z obserwowaną w ostatnich miesiącach większą zmiennością rynku oraz rosnącym zainteresowaniem inwestorów akcjami spółek BIOMED-LUBLIN, Mercator Medical oraz X-Trade Brokers zdecydowaliśmy o wprowadzeniu do obrotu kontraktów terminowych na akcje tych spółek. Nowe instrumenty dają możliwość inwestowania z dźwignią finansową oraz wykorzystania strategii zarówno na wzrost jak i na spadek cen akcji. Dodatkowo płynność na nowych instrumentach pochodnych będą wspomagać animatorzy rynku – powiedziała Izabela Olszewska, Członek Zarządu GPW.

Szczegółowe informacje dotyczące nowych kontraktów terminowych opublikowane zostały w Uchwała Nr 706/2020 z dnia 24 września 2020 r.

Pełna oferta notowanych instrumentów pochodnych notowanych na GPW znajduje się na stronie giełdatoproste.pl