Grupa FAMUR podsumowała pierwszy kwartał 2022 roku

famur

Przychody Grupy FAMUR w pierwszym kwartale 2022 roku wyniosły 274 mln zł osiągając tym samym poziom wypracowany w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wynik EBITDA wyniósł 95 mln zł. Zysk netto ukształtował się na poziomie 36 mln zł, a nadwyżka środków pieniężnych nad długiem finansowym wyniosła 482 mln zł.

Pierwszy kwartał 2022 roku po raz pierwszy uwzględnia przychody z segmentu fotowoltaiki za pełen okres sprawozdawczy – jego udział w przychodach Grupy wyniósł 10 mln zł. W maju 2021 roku FAMUR podjął decyzję o zmianie kierunków strategicznych i wejściu w projekty z obszaru odnawialnych źródeł energii (OZE). Założeniem zielonej transformacji Grupy FAMUR jest dążenie do osiągnięcia do końca 2024 roku ok. 70 proc. przychodów ze źródeł niezwiązanych z węglem energetycznym.

Pierwszy kwartał bieżącego roku rozpoczął się dość optymistycznie. W kolejnych krajach znoszone były restrykcje związane z COVID-19, a portfel zamówień Grupy FAMUR zaczął się stopniowo odbudowywać. Jednak zakończyliśmy ten okres w zupełnie nowej rzeczywistości gospodarczo-politycznej. Swoje piętno odcisnęły na niej wojna w Ukrainie, powrót pandemii w Chinach i wprowadzane w związku z tym blokady, a także ryzyka spowolnienia aktywności ekonomicznej przy jednoczesnej eskalacji wzrostu cen. Mimo niesprzyjających warunków pierwszy kwartał zamykamy z solidnymi wynikami finansowymi. Przychody Grupy wyniosły 274 mln zł, utrzymując tym samym poziom z zeszłego roku – mówi Mirosław Bendzera, prezes zarządu FAMUR SA.

Wyniki w segmencie maszyn górniczych

W segmencie maszyn górniczych przychody spółki były mniejsze o 10 mln zł, co stanowi spadek o 4 proc. względem analogicznego okresu ubiegłego roku. Działalność tego obszaru była ściśle powiązana z wybuchem wojny w Ukrainie. Z jednej strony konflikt spowodował wzrost cen paliw kopalnych do rekordowych poziomów, z drugiej wywołał poważne zakłócenia w łańcuchu dostaw i gwałtowny skok cen innych surowców, w tym m.in. wyrobów hutniczych i komponentów pochodnych, które stanową istotny składnik produkcji wykonywanej przez Grupę FAMUR. W następstwie wybuchu wojny Grupa podjęła decyzję o wstrzymaniu do odwołania ofertowania na nowe maszyny i urządzenia górnicze na terenie Federacji Rosyjskiej i solidarnie dostosowała się do wprowadzanych sankcji wynikających z decyzji administracyjnych polskiego rządu i Unii Europejskiej.

Na początku kwietnia tego roku zawarliśmy porozumienie o odstąpieniu od realizacji szeregu umów na dostawy sprzętu do Rosji, zawartych pod koniec 2021 roku, o łącznej wartości ok. 130 mln zł. Wynikający z ich rozwiązania poziom kosztów do pokrycia przez Grupę FAMUR nie ma istotnej wartości – mówi Mirosław Bendzera. – W segmencie maszyn górniczych, czyli naszej tradycyjnej działalności, będziemy skupiać się na poszukiwaniu nowych rynków zbytu i zamówień w innych krajach, aby w jak największym stopniu wypełnić lukę po rynku rosyjskim – dodaje.

Polskie przedsiębiorstwa wydobywcze w pierwszym kwartale 2022 roku nadal skupiały swoją aktywność inwestycyjną głównie na części odtworzeniowej, m.in. odnawiały umowy dzierżawy oraz zamawiały usługi posprzedażowe. Od stycznia do marca 2022 roku Grupa FAMUR pozyskała ok. 152 mln zł nowych zamówień z kraju i zagranicy. Łączny portfel zamówień na 31 marca 2022 roku, rozumiany jako dostawy maszyn i urządzeń oraz dzierżawy zgodnie z terminami obowiązywania umów, wyniósł ok. 592 mln zł.

Rozwój obszaru OZE w ramach Grupy FAMUR

Głównym celem przyjętych w maju 2021 roku nowych kierunków strategicznych Grupy jest budowa holdingu inwestującego w zieloną transformację. Jednym z kluczowych elementów strategii jest rozwój Famuru w sektorze wielkoskalowych projektów fotowoltaicznych. Spółka konsekwentnie realizuje przyjęte założenia, między innymi kontynuując budowę farm solarnych o mocy 134 MW i jednocześnie aktywnie poszukując dla nich nabywcy. W marcu 2022 roku FAMUR zawarł umowę kredytową typu project finance z limitem w wysokości 428 mln zł przeznaczonym na finansowanie i refinansowanie kosztów budowy farm PV.

Stale powiększamy portfel projektów w obszarze fotowoltaiki poprzez rozwój własnych inicjatyw oraz zakupy z rynku. Dzięki temu z końcem pierwszego kwartału br. osiągnęliśmy poziom blisko 1,9 GW szacunkowej łącznej mocy projektów na różnym etapie rozwoju. Zgodnie z przyjętymi założeniami rozwoju segmentu fotowoltaiki planujemy również ekspansję zagraniczną i jesteśmy obecnie w trakcie organizacji struktur operacyjno-handlowych m.in. na terenie Niemiec – wyjaśnia Mirosław Bendzera.

Nowe inicjatywy w Grupie FAMUR

W pierwszym kwartale 2022 roku Grupa FAMUR podjęła dwie istotne inicjatywy w obszarze OZE. Pierwsza to włączenie do oferty Grupy usługi remontów i serwisu przekładni w turbinach wiatrowych. Wprowadzenie tej usługi nie wiązało się z nakładami inwestycyjnymi, ponieważ będzie ona wykonywana w oparciu o posiadany park maszynowy oraz wieloletnie doświadczenie segmentu maszyn górniczych Grupy FAMUR w projektowaniu, produkcji i remontach przekładni przeznaczonych dla wielu gałęzi przemysłu.

– Aktualnie pracujemy nad rozwojem naszej oferty w zakresie remontów przekładni w turbinach wiatrowych a także ich obsługi serwisowej. Niezależnie od tych działań, w maju br. podpisaliśmy list intencyjny z Grupą EdF EN, w celu wypracowania modelu ewentualnej współpracy na rzecz rozwoju i eksploatacji w Polsce projektów związanych m.in. z turbinami wiatrowymi – dodaje Mirosław Bendzera.

Drugą, nową inicjatywą, rozwijaną w segmencie maszyn górniczych, są działania mające na celu zmniejszanie śladu węglowego w procesie produkcji i osiąganie wymiernych oszczędności w kosztach energii. Grupa FAMUR uruchomiła w dwóch zakładach produkcyjnych instalacje paneli słonecznych w systemie prosumenckim, każda o mocy 50 kWp. Obecnie trwają prace koncepcyjne nad zwiększeniem mocy oddanych do użytku systemów. Spółka planuje również uruchomienie kolejnej instalacji PV o mocy ok. 1 MWp oraz doposażenie jej w magazyn energii. Większość uzyskiwanej dzięki temu energii FAMUR chce wykorzystywać na potrzeby własne.