Grupa Fiten: w II kwartale strata 1,3 mln zł, spadek przychodów

0

Niekorzystna sytuacja na europejskim rynku hurtowego handlu energią wpływa negatywnie na wyniki Grupy Fiten, tłumaczy zarząd.

Grupa Fiten miała w II kw. 2014 r. stratę netto w wysokości ok. 1,3 mln zł, która wynika m.in. ze straty głównej spółki grupy – firmy Fiten S.A. – na poziomie 667 tys. zł, poinformowała spółka w komunikacie.

Przychody spółki przekroczyły 56,8 mln zł i były niższe o 28 proc. od osiągniętego w analogicznym kwartale roku ubiegłego.

Słabszy kwartał w wykonaniu Grupy Fiten wynikał głównie ze spadku rentowności na sprzedaży. Poszczególne transakcje dokonywane na rynku hurtowym były mniej zyskowne, niż w poprzednich okresach, a wynikało to z niskiej zmienności cen energii elektrycznej na europejskich giełdach. Sytuacja ta utrzymuje się od marca, żywię jednak nadzieję, że ulegnie poprawie w drugiej połowie roku, co powinno korzystnie przełożyć się na przyszłe wyniki – tłumaczy Roman Pluszczew, prezes zarządu Grupy Fiten.

Spółka dodaje, że będzie się angażować w sprzedaż energii dla klienta biznesowego, która jest obecnie drugim, obok obrotu hurtowego, filarem działalności Grupy Fiten. W ostatnim okresie spółka poszerzyła gamę ofertową o produkty skierowane dla przedsiębiorstw z sektora MSP i oczekuje, że ten segment działalności będzie stawał się coraz bardziej istotnym składnikiem wypracowywanych wyników.

Czytaj również:  Trans Polonia po I kwartale 2019 r.