Grupa Goodyear Polska wyróżniona certyfikatem Top Employers

Jacek Pryczek

Po raz kolejny Goodyear Dunlop Tires Polska Sp. z o.o., Firma Oponiarska Dębica S.A. i Goodyear EEMEA Financial Services Center Sp. z o.o., czyli Centrum Usług Finansowych działające w Dębicy, które obsługuje ponad 27 krajów europejskich, otrzymały certyfikat Top Employers Polska, przyznawany co roku przez międzynarodowy Top Employers Institute* tym firmom, które prowadzą najlepszą politykę personalną.

Top Employers Institute poddał badaniu przedsiębiorstwa w krajach europejskich, w tym także w Polsce, pod względem polityki personalnej i stosowanych praktyk. W każdej organizacji zostały ocenione świadczenia podstawowe, świadczenia dodatkowe i warunki pracy, szkolenia i rozwój, rozwój kariery zawodowej oraz zarządzanie kulturą organizacyjną.

„Sukces ten ma kilka wymiarów. Pierwszy dowodzi, że zewnętrzne organizacje oceniające pracodawców postrzegają Grupę Goodyear Polska jako wyjątkowe miejsce do rozwoju, wyróżniające się na rynku dobrymi praktykami HR. Po drugie ten sukces wspiera wizerunek Grupy Goodyear jako atrakcyjnego pracodawcy i ułatwia budowanie dla przyszłych pracowników wiarygodnej oferty opartej na wartościach, postawach przywódczych i możliwościach rozwoju. Trzeci wymiar – najważniejszy – dotyczy obecnych pracowników. Podejmujemy konkretne działania, aby ich aktywnie angażować, rozwijać i dawać im poczucie realnego wpływu na biznes. Tytuł Top Employer może być powodem do dumy dla naszych pracowników, dzięki którym budujemy sieć naturalnych ambasadorów – ambasadorów Grupy Goodyear Polska”– powiedział Jacek Pryczek, Prezes Zarządu Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. oraz Goodyear Dunlop Tires Polska Sp. z o.o.

Swoim pracownikom Grupa Goodyear Polska (GGP) oferuje stabilność zatrudnienia, uatrakcyjniany stale pakiet świadczeń, realne możliwości rozwoju w kraju i zagranicą, dba również o harmonię pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym. Ważnym elementem EVP (ang. Employee Value Proposition) GGP jest kultura organizacyjna oparta na wspólnych wartościach, postawach przywódczych i innowacyjnym sposobie działania. Ta wyjątkowa atmosfera współpracy wpływa na chęć dzielenia się wiedzą, a wspólnym mianownikiem w relacjach pomiędzy pracownikami jest wzajemny szacunek.

Grupa Goodyear Polska osiąga wybitne wyniki biznesowe, będąc liderem rynkowym. W organizacji szczególną uwagę przywiązuje się nie tylko do tego, co pracownicy wypracowują, ale również, w jaki sposób osiągają wyznaczone cele. Wynik jest wypadkową stale rozwijanych kompetencji biznesowych, ale przede wszystkim pożądanych w organizacji postaw takich jak: odwaga, umiejętność budowania zespołów i talentów, efektywna komunikacja, zdolność rozwiązywania problemów i osiągania ponadprzeciętnych wyników.

Wiele działań inicjowanych przez HR ma na celu wspieranie postaw przywódczych i inspirowanie każdego pracownika do przejmowania odpowiedzialności zarówno za rozwój swój, jak i całej organizacji. Najlepszym przykładem tego jest cykl warsztatów dotyczących przywództwa. Wyjątkowe w tym projekcie jest to, że cały program powstał i został zrealizowany przez przedstawicieli działu personalnego we współpracy z Zarządem. Podczas warsztatów pracownicy GGP stworzyli „Good Rules” („Dobre Zasady”), tj. prosto sformułowane zasady efektywnie działającego zespołu oparte na wartościach i postawach przywódczych.

Dzięki konsekwentnej komunikacji i angażowaniu pracowników do dialogu o „Dobrych Zasadach”, GGP może zachować swoją przewagę konkurencyjną na rynku. Dodatkowo, za sprawą pozyskania wsparcia z EFS, GGP inwestowała w szkolenia doskonalące umiejętności i kompetencje pracowników. Przykładem tego jest projekt „Goodyear – dobre lata na rozwój”, który znalazł się na liście beneficjentów programu PARP. Objął on swoim zakresem kilkadziesiąt sesji szkoleniowych dla kadry zarządzającej, specjalistów i pracowników produkcyjnych, w tym szkolenia tradycyjne, e-learningowe, warsztaty i gry symulacyjne. Ponadto firma gwarantuje pracownikom bezpłatne kursy językowe, a także dofinansowanie nauki w szkołach wyższych. Niezależnie od szkoleń zewnętrznych, konsekwentnie rozwija kulturę dzielenia się wiedzą, doświadczeniami i dobrymi praktykami, czego przykładem może być budowana obecnie sieć ekspertów i trenerów wewnętrznych. Działania GGP są wiarygodne i inspirują pracowników do odważnego działania, poszukiwania i proponowania inowacyjnych rozwiązań, angażowania się we wszystkie sprawy organizacji tak, jakby to była ich własna firma.

„Dążymy do tego, aby każdy zatrudniony identyfikował się z celami firmy i jej misją, co w rezultacie zwiększa zaangażowanie pracownika, uwalnia jego potencjał i sprawia, że niemożliwe staje się możliwe. Zarząd wspiera przejmowanie na siebie odpowiedzialności przez pracowników, podejmowanie przez nich wyważonego ryzyka oraz kwestionowanie status quo. Takie zachowania budują przyszłych liderów, ludzi odważnych, innowacyjnych i nie poddających się, kiedy napotykają trudności w prowadzeniu biznesu” – powiedziała Angelika Ryfińska, Dyrektor ds. personalnych Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. i Goodyear Dunlop Tires Polska Sp. z o.o.

Top Employers Institute opracował metodologię Top Employers, dzięki której wyróżnia liderów w dziedzinie HRM, przywództwa i strategii. Fundacja Corporate Research Foundation (CRF) powstała w 1991 r. jako wspólna inicjatywa środowiska naukowego, dziennikarzy biznesowych, stowarzyszeń handlowych, badaczy oraz międzynarodowych wydawców, w celu pokazania najlepszych praktyk z dziedziny zarządzania HR. Siedziba główna Instytutu CRF znajduje się w Holandii.

„Optymalne warunki pracy zapewniają pracownikom możliwość rozwoju osobistego i zawodowego. Z naszego kompleksowego badania wynika, że Grupa Goodyear Polska tworzy wyjątkowe środowisko pracy i zapewnia szeroką gamę inicjatyw, obejmujących nie tylko świadczenia dodatkowe i warunki pracy, ale także dobrze przemyślany system zarządzania wynikami, spójny z kulturą organizacyjną firmy” – powiedziała Magdalena Kusik, Country Manager Top Employers Institute.

Goodyear jest jednym z największych producentów opon na świecie, z centralą w Akron, w stanie Ohio, USA. Firma wytwarza opony, wyroby gumowe oraz środki chemiczne w ponad 52 zakładach w 22 krajach. Swoją działalność prowadzi w większości krajów świata. Dwa ośrodki innowacji – w Akron w stanie Ohio i Colmar-Berg w Luksemburgu rozwijają najnowocześniejsze produkty i usługi, które wyznaczają branżowe standardy w dziedzinie technologii i parametrów. Goodyear zatrudnia ok. 69 000 pracowników. W Polsce firma oferuje opony takich marek, jak: Goodyear, Dunlop, Fulda, Sava i Dębica. Jest także głównym akcjonariuszem Firmy Oponiarskiej Dębica S.A.