Grupa ID Logistics z dwucyfrowym wzrostem przychodów w I kwartale 2024 r.

Grupa ID Logistics opublikowała przychody wypracowane w pierwszym kwartale br. Sięgnęły one 736,3 mln euro, co daje wzrost o 17,6 proc. w porównaniu z analogicznym okresem przed rokiem (12,4 proc. w ujęciu like-for-like). To przede wszystkim efekt podpisania kolejnych umów.

Bardzo dobry wynik na poziomie przychodów w I kw. 2024 r. to kolejny sukces, jakim

ID Logistics może pochwalić się w ostatnim czasie. Po bardzo udanym IV kw. ub.r. Grupa utrzymała dwucyfrową dynamikę wzrostu i konsekwentnie realizuje cele strategiczne przyjęte na 2024 rok.

Pierwszy kwartał roku finansowego 2024 zakończyliśmy pod znakiem wyraźnego przyspieszenia, czego dowodem jest dalszy wzrost przychodów ID Logistics. Tak dobry wynik to rezultat wspólnego wysiłku, a także uruchomienia kilku dużych projektów zarówno w Europie, jak i regionie atlantyckim. Dzięki nim znajdujemy się obecnie w dogodnym położeniu, aby utrzymać dotychczasową dynamikę również w kolejnych kwartałach tego rokumówi Eric Hémar, prezes zarządu Grupy ID Logistics.

Główne czynniki DOBRYCH WYNIKÓW ID Logistics w I KW. 2024

Wzrost przychodów do 734,3 mln EUR na koniec I kw. 2024 r. (+17,6 proc.) uwzględnia m.in. wynik wypracowany przez polską spółkę Spedimex, przejętą przez ID Logistics i konsolidowaną od 1 czerwca 2023 r. Wśród pozostałych czynników, które istotnie wpłynęły na ten rezultat, znalazły się również:

  • stabilizacja przychodów we Francji (-0,5 proc. przychodów) po 2023 r., w którym mieliśmy do czynienia z niższymi wolumenami konsumpcji;
  • wzrost przychodów kwartalnych Grupy w Europie (poza Francją) o 14,3 proc.;
  • bardzo silny rozwój w Stanach Zjednoczonych, ze wzrostem przychodów o 29,5 proc.;
  • wzrost like-for-like w Ameryce Łacińskiej i Azji o 21,6 proc.

W ciągu pierwszego kwartału 2024 r. ID Logistics uruchomiło też aż 7 nowych projektów.

Nowe kontrakty również poza Europą

Pierwszy kwartał 2024 roku to również okres wysokiej aktywności ID Logistics w zakresie rozwoju biznesu i poszerzania portfolio klientów. Grupa wygrała lub rozpoczęła w tym czasie realizację nowych kontraktów:

  • we Francji: ID Logistics uruchomi nową działalność dla jednego ze swoich głównych klientów – globalnego giganta e-commerce (obiekt o łącznej powierzchni ok. 86 tys. mkw. w pobliżu Amiens);
  • w Brazylii: firma Wella Company, światowy lider w branży beauty, powierzyła ID Logistics zarządzanie działalnością logistyczną w swoim nowym centrum dystrybucyjnym o powierzchni 12 tys. mkw. na południu stanu Minas Gerais;
  • w USA: kontynuując współpracę z jednym z największych na świecie producentów słodyczy, ID Logistics przejmie zarządzanie obiektem o powierzchni 28 tys. mkw. na południowy zachód od Chicago.