AWS ogłasza drugą edycję Generative AI Accelerator z budżetem 230 mln dolarów

Amazon Web Services

Amazon Web Services (AWS) ogłosił nową edycję Generative AI Accelerator, globalnego programu skupiającego się na pomocy nowo powstałym startupom z obszaru generatywnej sztucznej inteligencji. AWS przeznaczy 230 mln dolarów na wsparcie 80 (w porównaniu z 21 w 2023 roku) startupów z całego świata w osiągnięciu konkurencyjności rynkowej poprzez dostęp do odpowiednich technologii oraz mentoring technologiczny i biznesowy. Zgłoszenia do programu przyjmowane są do 19 lipca.

W trakcie 10-tygodniowego kursu założyciele wybranych startupów tworzących rozwiązania w oparciu o generatywną sztuczną inteligencję przejdą szkolenie z tworzenia i rozwijania rozwiązań GenAI i ML, tworzenia strategii biznesowych oraz optymalizacji działalności i jej kosztów. Dokładny program będzie dopasowany pod konkretne potrzeby i technologię danej organizacji. Aby w pełni skorzystać z programu wystarczy, że organizacje będą miały stworzony MVP (minimal valiable product), czyli produkt na wczesnym stadium rozwoju potrzebny do pierwszych testów rynkowych.

Kolejne korzyści z programu to m.in.:

  • do 1 mln dolarów w kredytach AWS (AWS Activate Credits) do wykorzystania na moc obliczeniową, pamięć masową i bazy danych AWS oraz najnowocześniejsze technologie AWS, np. AWS Trainium i AWS Inferentia 2,
  • dostęp do sesji szkoleń i infrastruktury AWS,
  • możliwość nawiązania kontaktów z ekspertami branżowymi poprzez społeczność AWS.

Rozwój akceleratora AWS wskazuje na dynamicznie rosnący potencjał startupów z obszaru generatywnej sztucznej inteligencji (GenAI). Każde, nawet najmniejsze przedsięwzięcie biznesowe, powinno mieć dostęp do technologii, z których korzystają największe firmy na świecie. AWS kontynuuje w ten sposób swoje ponad 20-letnie zaangażowanie w zwiększanie konkurencyjności startupów, w tym ich możliwości w zakresie budowania rozwiązań AI i ML.

Wysokie zainteresowanie AWS Generative AI Accelerator w ubiegłym roku zachęciło nas do rozwinięcia programu w tym roku i przekazania na ten cel 230 mln dolarów. Generatywna sztuczna inteligencja dopiero się rozwija, a już teraz pozwala budować nieznane i niedostępne dotąd rozwiązania. Wszystkie startupy, w tym nawet te najbardziej rozwinięte potrzebują zewnętrznej infrastruktury i sieci kontaktów, które pomogą im w osiągnięciu krótko- i długoterminowych celów. Dokładnie w tych obszarach ma pomóc nasz program. AWS GenAI Accelerator daje szanse startupom również z naszego regionu na skorzystanie z ogromnego wsparcia merytorycznego i finansowego, a także nawiązywania bardzo wartościowych relacji zwiększających szanse na osiągnięcie globalnego sukcesu. W ciągu 18 lat działalności, Amazon Web Services wspomógł więcej startupów, niż jakikolwiek inny dostawca usług chmurowych. Aż 96% technologicznych „jednorożców” w obszarze AI/ML znajdujących się na liście „Pitchbook” korzysta z naszych usług. Sami zaczynaliśmy jako startup, dobrze rozumiemy potrzeby dynamicznie rozwijających się przedsięwzięć i dlatego chętnie pomagamy w ich rozwojupowiedział Jacek Podoba, w AWS odpowiedzialny za wspieranie startupów w CEE.

W kwietniu Fundacja Tech To The Rescue ogłosiła także akcelerator AI for Changemakers, stworzony ze wsparciem AWS. Pomaga on organizacjom non-profit, instytucjom i firmom społecznym wykorzystać sztuczną inteligencję w swojej działalności. W ramach programu wybrane zostanie ponad 100 organizacji, które realizują wyróżniające się projekty społeczne. Dostaną szansę na jeszcze szybszy rozwój swoich inicjatyw z wykorzystaniem AI. Akcelerator ten ma za zadanie zapewnić całą niezbędną wiedzę i infrastrukturę potrzebne do rozwoju organizacji non-profit z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Organizacje wybrane do tej inicjatywy otrzymają możliwość: wzięcia udziału w sześciotygodniowych obozach szkoleniowych (bootcamps), dotarcia do odpowiednich firm technologicznych (tzw. matchmaking), wsparcia ekspertów i mentorów, dostępu do usług AWS (kredyty AWS) oraz udziału w hackatonach.