Grupa Idea Banku po II kwartale 2016 r.

0
  • W II kw. 2016 r. Grupa Idea Bank osiągnęła 276,7 mln zł zysku netto, co oznacza wzrost o 135% r/r; zysk za całe I półrocze wyniósł 337,8 mln zł i podwoił się względem ub.r.
  • Rekordowy wynik jest m.in. efektem rozliczenia transakcji sprzedaży GetBack za kwotę 825 mln zł;
  • Zwrot z inwestycji w spółkę GetBack wyniósł 205% w okresie 2 lat;
  • W II kw. sprzedaż produktów kredytowych osiągnęła rekordowy poziom ponad 2 mld zł;
  • Obniżka kosztu finansowania w okolice 50 pb. oraz sprzedaż produktów wysokomarżowych spowodowały wzrost marży odsetkowej do nowego maksimum – 3,8%;
  • Pomimo utrzymywania się rekordowo niskich stóp rynkowych, wynik odsetkowy zwiększył się o prawie 80% r/r;

W II kw. 2016 r. Grupa Idea Bank wypracowała łącznie 276,7 mln zł zysku netto. Był on o 252,2% większy niż w I kw. i o 135% większy niż przed rokiem. W całym I półroczu Grupa zarobiła netto 337,8 mln zł, o 107% więcej niż przed rokiem. Rekordowy poziom zysku netto ma związek z rozliczeniem transakcji sprzedaży GetBack, która została sfinalizowana15 czerwca br. Grupa sprzedała wówczas GetBack za kwotę 825 mln zł. Środki ze sprzedaży firmy windykacyjnej zostaną przeznaczone na wzmocnienie bazy kapitałowej.

Ujmując zysk ze sprzedaży GetBack w wynikach za drugi kwartał, ostatecznie zakończyliśmy proces sprzedaży tej spółki. Osiągając w ciągu dwóch lat zwrot z inwestycji na poziomie 205% udowodniliśmy akcjonariuszom, że potrafimy wspierać wzrost organiczny Grupy realizując bardzo rentowne inwestycje kapitałowe– podkreśla Jarosław Augustyniak, prezes Idea Banku.  – Tę strategię zamierzamy kontynuować. Obiektem naszego potencjalnego zainteresowania są firmy z otoczenia biznesu: księgowe, flotowe czy fintechowe. Tego typu inwestycje mogą być ważnym wsparciem dla działalności Grupy Idea Banku skupionej na wszechstronnym wspieraniu rozwoju małych firm – dodaje.

Czytaj również:  13 grudnia 2018 – Pitch-your start-up / Konferencja w Luksemburgu w obszarze Fintech & Regtech

Przypomnijmy, że Grupa jest w trakcie procesu zakupu Getin Leasing. Do końca marca 2017 r. kupi 49,98% akcji tej spółki. W wyniku połączenia Getin Leasing z Idea Leasing powstanie największa firma leasingowa w Polsce, mająca 15-proc. udział w rynku i dysponująca portfelem należności leasingowych o wartości prawie 10 mld zł.

Drugi kwartał był również bardzo dobrym okresem w podstawowej działalności Grupy Idea Banku. Sprzedaż produktów kredytowych osiągnęła rekordowy poziom 2,4 mld zł. Na uwagę zasługuje m.in. szybko rosnąca sprzedaż faktoringu, osiągająca już co miesiąc wynik przekraczający 100 mln zł. Szacunkowy udział Grupy Idea Banku w rynku kredytów dla przedsiębiorców indywidulanych, określony na podstawie danych NBP, wyniósł na koniec czerwca 15%.

Bardzo ważnym osiągnięciem Grupy Idea Banku w II kwartale jest też zwiększenie wyniku odsetkowego o prawie 80% r/r – do kwoty 140 mln zł – pomimo utrzymywania się rekordowo niskich stóp rynkowych. Koszt finansowania obniżył się w okolice poziomu 50 pkt. bazowych, co oznacza spadek aż o 70% r/r. NIM, czyli marża odsetkowa, osiągnęła dzięki temu nowe maksimum, rosnąc do 3,8% z 3,6% w I kw. – Naszym celem jest poziom 4%, do którego szybko zbliżamy się z kwartału na kwartał. Udaje nam się osiągać ten cel dzięki sukcesowi projektów Mobilny Wpłatomat czy Idea Hub, szybkiemu umacnianiu pozycji rynkowej, jak również specyfice klienta, którego obsługujemy – zaznacza prezes.