Grupa Kapitałowa PHN podsumowała pierwsze półrocze 2020 r.

Marcin Mazurek
Marcin Mazurek, Prezes Zarządu Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.

W pierwszym półroczu 2020 r. skorygowana EBITDA Grupy Kapitałowej PHN wzrosła o ponad 30 proc. w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku i wyniosła 37,2 mln PLN. W tym czasie przychody z najmu wzrosły o 13 proc. do 92,8 mln PLN, a zysk z najmu do 51,2 mln PLN. W pierwszym półroczu Grupa Kapitałowa PHN osiągnęła zysk z działalności deweloperskiej, który wyniósł 14,1 mln PLN.

Pomimo zawirowań rynkowych spowodowanych epidemią koronawirusa Grupa PHN konsekwentnie realizowała cele biznesowe, kontynuując ambitne inwestycje w sektorze nieruchomości komercyjnych, mieszkaniowych oraz logistycznych. Grupa utrzymała dyscyplinę kosztową, niski poziom zadłużenia oraz zbilansowany portfel biznesowy.

W pierwszym półroczu z powodzeniem osiągaliśmy nasze cele biznesowe. Jesteśmy spółką przygotowaną na trudniejsze warunki ekonomiczne, co pozwala nam patrzeć w przyszłość z ostrożnym optymizmem – powiedział Marcin Mazurek, Prezes Zarządu Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.

Konsekwentnie dywersyfikujemy naszą działalność, rozszerzając ją o nowe segmenty jak budownictwo mieszkaniowe, czy też inwestycje w centra logistyczne. Jesteśmy przygotowani na ewentualne zmiany na rynku nieruchomości, a dzięki solidnym fundamentom kontynuujemy inwestycje – dodał Marcin Mazurek.

W pierwszych sześciu miesiącach Grupa Kapitałowa odnotowała stratę w wysokości 25,4 mln PLN wobec zysku w wysokości 27,5 mln PLN w tym samym okresie roku ubiegłego. W pierwszym półroczu br. spółka dokonała odpisów księgowych w wysokości 60 mln PLN. Celem strategicznym Grupy Kapitałowej PHN pozostaje zwiększanie wartości spółki i dalsza poprawa efektywności.

W pierwszym półroczu Grupa Kapitałowa PHN kontynuowała inwestycje w segmencie budownictwa biurowego. Mimo trudności wywołanych przez epidemię koronawirusa bez opóźnień prowadzone są prace na budowie flagowej inwestycji – kompleksu biurowo-handlowego SKYSAWA w centrum Warszawy. Nabierają także tempa prace przy rozpoczętej w kwietniu budowie kolejnego biurowca klasy A w Warszawie – INTRACO Prime. Ośmiokondygnacyjny budynek z trzypoziomowym parkingiem podziemnym dostarczy około 13 tys. mkw. powierzchni najmu. Do realizowanych przez PHN inwestycji w tym segmencie dołączy także kolejny budynek biurowy klasy A przy al. Prymasa Tysiąclecia.

W pierwszym półroczu tego roku Grupa PHN dynamicznie rozwijała również działalność w segmencie budownictwa mieszkaniowego. Spółka zakończyła sprzedaż mieszkań w kompleksie apartamentów Yacht Park w Gdyni oraz realizowała budowę kolejnego etapu osiedla VIS À VIS WOLA w Warszawie. Na zaawansowanym etapie przygotowania do rozpoczęcia budów są kolejne już projekty mieszkaniowe spółki, między innymi w Bydgoszczy i we Wrocławiu. We wrześniu br. została podpisana umowa ze spółką UNIBEP S.A. na realizację osiedla przy ul. Kusocińskiego w łódzkiej dzielnicy Polesie.

W segmencie budownictwa logistycznego Grupa PHN podpisała w lipcu br. umowę kupna pozostałych 50 proc. udziałów w dwóch spółkach realizujących inwestycję parku magazynowego Hillwood & PHN Pruszków w podwarszawskim Parzniewie. Po zamknięciu transakcji, PHN będzie posiadał 100 proc. udziałów w obu spółkach. Inwestycja Hillwood & PHN Pruszków obejmuje 4 budynki magazynowe o łącznej powierzchni ok. 50,6 tys. mkw.

Wraz z Polskim Holdingiem Hotelowym, Grupa PHN zawarła w czerwcu br. umowę dzierżawy warszawskiego hotelu Regent (dawniej Hyatt) z prawem pierwokupu. Wspólna oferta została wybrana w konkursie ofert przez syndyka masy upadłości.