Grupa Mercor: Przychody spadają, ale zysk netto rośnie o 25%

Krzysztof Krempeć, Prezes Zarządu „MERCOR” S.A.
Krzysztof Krempeć, Prezes Zarządu „MERCOR” S.A.

Grupa „MERCOR” S.A., należąca do liderów europejskiego rynku zabezpieczeń przeciwpożarowych, po dziewięciu miesiącach roku obrotowego 2023/2024 (1 kwietnia-31 grudnia 2023 r.) odnotowała przychody ze sprzedaży na poziomie 446,3 mln zł (-4,9% r/r). W tym samym okresie EBIT wyniósł 48,1 mln zł, a EBITDA osiągnęła poziom 62,4 mln zł. Z kolei zysk netto był większy rok do roku aż o 24,9% i wyniósł blisko 46 mln zł. Dynamikę wzrostu zysku netto wsparło otrzymanie przez Spółkę zwrotu zapłaconego podatku dochodowego z odsetkami w wysokości 10,5 mln zł, które miało miejsce w II kwartale.

W samym III kwartale roku obrotowego 2023/24 przychody Grupy wyniosły 145,4 mln zł (-13,1%), a zysk netto był na poziomie blisko 14 mln zł (+2,7%).

Jesteśmy zadowoleni z naszych wyników finansowych po dziewięciu miesiącach roku obrotowego 2023/2024. Co ważne, utrzymaliśmy wysokie przychody. W konsekwencji podjętych przez nas działań, nasz zysk netto w III kwartale był wyższy rok do roku o 2,8%. Skumulowany zysk netto po trzech kwartałach roku także był lepszy w porównaniu do analogicznego okresu w minionym roku. Należy przypomnieć o zdarzeniu jednorazowym
z II kwartału, kiedy to w wyniku zakończonych postępowań otrzymaliśmy zwrot zapłaconego podatku dochodowego z odsetkami, co zwiększyło zysk netto Grupy o ok. 10,5 mln zł –
mówi Krzysztof Krempeć, Prezes Zarządu „MERCOR” S.A.

Po trzech kwartałach roku obrotowego 2023/24 Grupa wygenerowała przychody z rynku krajowego na poziomie 51,6% przychodów, czyli blisko 230,2 mln zł. Z kolei 48,4% sprzedaży, czyli 216,1 mln zł, pochodziła z rynków zagranicznych.

W III kwartale, jak i po dziewięciu miesiącach roku obrotowego 2023/2024 odnotowaliśmy nieznacznie lepszą sprzedaż na rynku polskim niż na rynkach zagranicznych. Jednocześnie są rynki, na których w ostatnim czasie odnotowaliśmy istotne wzrosty. Należy tu wymienić przede wszystkim rynek brytyjski, na którym po trzech kwartałach roku obrotowego urośliśmy o blisko 68%, a także rynek rumuński, gdzie w tym samym okresie zwiększyliśmy nasze przychody o ponad 60%. Niezmiennie intensywnie pracujemy nad naszym rozwojem poza granicami Polski, przede wszystkim mocno stawiając na innowacyjność Grupy, a także elastyczne i indywidualne podejście do potrzeb klientów. Przykładem naszego innowacyjnego działania jest rozwój mcr Tech Lab, czyli spółki z Grupy, która pracuje nad rozwiązaniami z obszaru przemysłu 4.0 – zaznacza Krzysztof Krempeć, Prezes Zarządu „MERCOR” S.A.

Stabilny poziom zamówień

Poziom zamówień w ramach Grupy jest zgodny z naszymi oczekiwaniami. Oceniamy, że wartość pozyskiwanych zleceń w pierwszym kwartale roku kalendarzowego 2024 będzie niższa niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Jest to związane z mniejszą liczbą budów w końcowej fazie wykończenia (czyli okresu naszej pracy), w związku z opóźnieniami wywołanymi zimą (pogoda uniemożliwiła pracę na dachach) oraz bardzo wysoką bazą z ubiegłego roku z powodu kilku wyjątkowych zamówień w tamtym okresie. Spodziewamy się ożywienia na rynku w drugiej połowie roku, bazując na relacjach i planach naszych partnerów, firm projektowych i budowlanych. Powinno dać to efekt powrotu do wyższych poziomów zamówień podaje Krzysztof Krempeć Prezes Zarządu „Mercor” S.A.

WYNIKI GRUPY „MERCOR” PO III KWARTALE 2023/24

w tys. zł 1-3Q 2023/24 1-3Q 2022/23 Zmiana 3Q 2023/24 3Q 2022/23 Zmiana
Przychody ze sprzedaży 446 271 469 276 -4,90% 145 412 167 286 -13,08%
Sprzedaż zagraniczna 216 121 233 963 -7,63% 68 875 88 771 -22,41%
Sprzedaż w Polsce 230 150 235 313 -2,19% 76 537 78 515 -2,52%
Zysk brutto ze sprzedaży 118 943 121 362 -1,99% 42 398 43 254 -1,98%
Marża brutto na sprzedaży (%) 26,65% 25,86% 0,79 p.p. 29,16% 25,86% 3,30 p.p.
EBITDA 62 416 68 542 -8,94% 20 708 24 640 -15,96%
Marża EBITDA 13,99% 14,61% -0,62 p.p. 14,24% 14,73% -0,49 p.p.
EBIT 48 082 54 940 -12,48% 15 804 19 915 -20,64%
Marża EBIT (%) 10,77% 11,71% -0,94 p.p. 10,87% 11,90% -1,03 p.p.
Zysk netto 45 980* 36 827 24,85% 13 991 13 615 2,76%
Zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 43 115 32 480 32,74% 13 088 11 586 12,96%
Marża netto  (%)             10,30% 7,85% 2,45 p.p. 9,62% 8,14% 1,48 p.p.

*Wpływ na wynik netto miał zwrot podatku z odsetkami, który wyniósł ok. 10,5 mln zł i miał miejsce w II kwartale roku obrotowego 2023/2024.