Grupa MOL finalizuje przejęcie Aurora Group

0
Ferenc Horváth, Executive Vice President ds. Segmentu Downstream w Grupie MOL
Ferenc Horváth, Executive Vice President ds. Segmentu Downstream w Grupie MOL
  • Wraz z finalizacją transakcji, Grupa MOL wzmacnia swoją pozycję w branży motoryzacyjnej, jako dostawca komponentów pochodzących z recyklingu
  • Grup MOL i Aurora zamierzają nadal rozwijać biznes w Niemczech, ale też planują ekspansję w Europie Środkowo-Wschodniej
  • Transakcja wpisuje się w strategię Grupy MOL 2030, zakładającej przejście od modelu opartego na paliwach tradycyjnych, do modelu bazującego na generujących większą wartość produktach petrochemicznych

Po zdobyciu wymaganych zgód, Grupa MOL ogłosiła, że z dniem 31 października 2019 r. stała się właścicielem 100% akcji niemieckiej firmy Aurora, produkującej mieszanki tworzyw sztucznych. W ten sposób Grupa MOL wzmacnia swoją pozycję, jako dostawcy pochodzących z recyklingu komponentów dla branży motoryzacyjnej.

Grupa MOL jest uznanym dostawcą tworzyw sztucznych, jednak wciąż poszukuje możliwości rozwoju w kierunku produktów o wyższej wartości dodanej. By osiągnąć ten cel, firma planuje wzmocnienie synergii w ramach portfolio polimerów zarówno w ramach własnej oferty, jak i dzięki jej rozszerzeniu, zdobywając kompetencje zarówno w dziedzinie czystych polimerów, jak i tworzyw sztucznych z recyklingu. Dzięki przejęciu Aurory, Grupa MOL rozszerza portfolio produktów o kompetencje w zakresie inżynierii tworzyw sztucznych i mieszanek polipropylenu na bazie surowców z odzysku.

Dzięki innowacyjnym produktom i odpowiedniemu modelowi biznesowemu, Aurora znakomicie uzupełnia obecne portfolio petrochemiczne Grupy MOL, jednocześnie wpisując się w cele firmy w zakresie zrównoważonego rozwoju. Zakłady produkcyjne Aurory zlokalizowane są w pobliżu fabryk samochodów oraz klastrów przetwórstwa tworzyw sztucznych w Baden- Württemberg w Niemczech, co tworzy unikalny, zamknięty model biznesowy. Aurora odbiera plastikowe odpady przemysłowe, przetwarza je, a następnie uzdatnia do ponownego zastosowania w przemyśle motoryzacyjnym. Dzięki połączeniu doświadczenia Grupy MOL z wyjątkowym know-how Aurory, możliwy będzie szybszy rozwój na rynku przy jednoczesnym odciążeniu środowiska naturalnego.

Przejęcie to stanowi kolejny, po nawiązaniu partnerstwa z niemiecką APK, krok na drodze transformacji Grupy MOL, która planuje stać się wiodącym graczem na rynku chemicznym w Europie Środkowo-Wschodniej. Dzięki portfolio Aurory, Grupa MOL może wzmocnić swoją obecność w sektorze motoryzacyjnym, który pozostaje kluczowy dla firmy, jednocześnie odpowiadając na zapotrzebowanie klientów, którzy poszukują bardziej zrównoważonych środowiskowo produktów.

“Produkty Aurory pochodzące z recyklingu znakomicie uzupełniają naszą aktualną ofertę, wpisując się w nasze wysiłki w zakresie zrównoważonego rozwoju. Poszukując możliwości wzmocnienia naszej obecności w sektorze motoryzacyjnym, uznaliśmy, że jest to najlepsza droga do rozwoju naszego portfolio w tym kierunku – powiedział Ferenc Horváth, Executive Vice President ds. Segmentu Downstream w Grupie MOL.

Czołowe agencje ratingowe, oceniające zaangażowanie środowiskowe i społeczne firm, w tym Dow Jones Sustainability Indices (w której MOL jest jedynym członkiem z Europy), MSCI oraz Sustainalytics, potwierdziły wysiłki Grupy MOL w zakresie zrównoważonego rozwoju i transformacji biznesu w kierunku rozwiązań niskoemisyjnych.