Grupa MOL przejmie ponad 400 stacji paliw od Lotosu

stacja benzynowa
  • Grupa MOL rozpocznie działalność w Polsce dzięki przejęciu 417 stacji paliw działających w całym kraju pod marką Lotos. Dzięki tej, wartej 610 mln USD transakcji, Grupa stanie się trzecim największym graczem na rynku detalicznej sprzedaży paliw w Polsce
  • W ramach umowy, PKN Orlen przejmie z kolei 185 stacji paliw Grupy MOL na Węgrzech i Słowacji wycenionych na 259 mln USD
  • Dzięki przejęciu, MOL wyprzedza własne plany strategiczne na rok 2025, rozbudowując sieć stacji paliw do blisko 2400 obiektów
  • Transakcja oczekuje jeszcze na akceptację Komisji Europejskiej dla planu połączenia PKN Orlen z Grupą Lotos

Grupa MOL podpisała dziś z Grupą Lotos i PKN Orlen umowy dotyczące sprzedaży i zakupu aktywów. W ramach porozumienia, MOL przejmie 417 stacji paliw w Polsce, stając się trzecim największym graczem na lokalnym rynku detalicznej sprzedaży paliw. Jednocześnie, firma zawarła długoterminową umowę na dostawy paliw silnikowych dla nowo nabytej sieci stacji. Zawarte dziś umowy wpisują się w aktualną długoterminową strategię rozwoju Grupy MOL „SHAPE TOMORROW” 2030+.

Polska będzie dziesiątym krajem, w którym, dzięki ogłoszonej dziś transakcji, Grupa MOL pojawi się ze swoją ofertą detaliczną. Łączna liczba stacji działających pod pięcioma markami w ramach portfolio Grupy wzrośnie zaś z 1943, do 2390. Liczba ta obejmuje również zakupione niedawno stacje OMV w Słowenii (120 obiektów) oraz 95 nowych stacji paliw na terenie Węgier i Słowacji. Umowy te oczekują jeszcze na zgody właściwych organów.

W wyniku zawartych dziś umów, MOL stanie się jednym z najważniejszych graczy na polskim rynku. Jako znakomita okazja do rozwoju biznesu, transakcja ta wpisuje się w ambitne plany Grupy w zakresie rozwoju segmentu detalicznego.

“Ta umowa to dla nas ważny krok na naszej drodze do transformacji biznesu, którą rozpoczęliśmy w 2016 r., a w ub.r. jeszcze przyspieszyliśmy, aktualizując naszą strategię. Przejęcie udziałów w złożu ACG w Azerbejdżanie, budowa nowej fabryki polioli na Węgrzech czy wreszcie wejście na rynek polski, to najważniejsze działania zmierzające do realizacji naszych celów biznesowych. Dzięki tej transakcji zyskamy dostęp do największego rynku w Europie Środkowo-Wschodniej, mogąc zaoferować nasze produkty i usługi niemal 40 milionom potencjalnych klientów. Węgrzy i Polacy mają podobne doświadczenia historyczne, a naszym wspólnym celem jest zapewnienie bezpiecznych dostaw energii w regionie. Jestem przekonany, że ta umowa wpłynie również na dalsze wzmocnienie korytarza energetycznego północ-południe – powiedział Zsolt Hernádi, Prezes i CEO Grupy MOL.

“To przełomowy moment dla polskiego sektora paliwowego. Już niebawem domkniemy przejęcie Grupy Lotos, transakcję, która ma przysłużyć się całej polskiej gospodarce, obu zaangażowanym spółkom, ich klientom, pracownikom i akcjonariuszom. Od samego początku tego procesu podkreślamy, że naszym priorytetem jest osiągnięcie dodatkowych korzyści ze środków zaradczych związanych z połączeniem, i właśnie to osiągnęliśmy. W segmencie detalicznym, wynegocjowaliśmy z naszym węgierskim partnerem wymianę aktywów, która bezpośrednio przyczyni się do realizacji planów geograficznej ekspansji, wzmacniając naszą sieć detaliczną na terenie Słowacji oraz otwierając zupełnie nowy dla nas rynek Węgierski – powiedział Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PLN Orlen.

Najnowsza umowa pozwoli MOL na dalszą dywersyfikację działalności w regionie oraz wejście na największy rynek w Europie Środkowo-Wschodniej. Nabyte w Polsce aktywa będą stanowić bazę dla dalszego rozwoju działalności Grupy w kraju, gdzie obecność MOL była do tej pory ograniczona. Dobre perspektywy rozwoju gospodarczego Polski, wysoki poziom zmotoryzowania oraz perspektywy dalszego wzrostu konsumpcji paliw w średnim terminie stanowią o potencjale kraju w regionie. Zakupiona przez MOL sieć stacji paliw oferuje z kolei wyjątkową pozycję wzdłuż tras szybkiego ruchu, umożliwiając dalszy wzrost organiczny oraz rozwój oferty pozapaliwowej.

„Niespełna rok temu zaprezentowaliśmy strategię MOL 2030+, która zakładała rozbudowę sieci naszych stacji do 2200 obiektów w regionie do roku 2025. Wraz z dzisiejszą transakcją, już udało nam się znacznie wyprzedzić ten plan, wchodząc do Polski. Nie zwalniamy jednak tempa, ponieważ wierzymy, że segment usług konsumenckich ma przed sobą znaczący potencjał w związku z nadchodzącą transformacją energetyczną. Zamierzamy nadal świadczyć nasze usługi w zakresie mobilności wciąż rosnącej grupie klientów detalicznych, nadążając za ich zmieniającymi się potrzebami. Znakomita sieć stacji Lotos stanowi doskonałą bazę dla dalszego rozwoju – powiedział Peter Ratatics, wiceprezes wykonawczy ds. usług konsumenckich w Grupie MOL.

W ramach umowy, MOL zobowiązał się sprzedać na rzecz PKN Orlen 185 stacji paliw – 144 zlokalizowanych na Węgrzech i 41 w Słowacji – za kwotę 259 mln USD.

Transakcja oczekuje jeszcze na akceptację Komisji Europejskiej dla planu połączenia PKN Orlen z Grupą Lotos