Grupa PTWP w czwartym kwartale 2021 r. notuje 113 proc. wzrost zysku netto r/r

Wojciech Kuspik
n/z Wojciech Kuspik prezes Grupy PTWP, fot. Piotr Waniorek

Ponad 1,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto, wypracowała w czwartym kwartale 2021 roku Grupa PTWP. Narastająco, od stycznia do grudnia ub. roku, zysk brutto Grupy wyniósł 9,3 mln zł, a łączne przychody netto ze sprzedaży przekroczyły 55,1 mln zł. Wydawca internetowych serwisów branżowych konsekwentnie rozwija strukturę wydawniczą Grupy, systematycznie zwiększa wyniki swoich portali oraz tworzy nowe. W listopadzie ub. roku zarząd podjął decyzję o rozpoczęciu przygotowań do przeniesienia notowań akcji PTWP SA z NewConnect na rynek regulowany.

Wyniki w drugiej połowie roku 2021 r. pokazują, że obrana przez nas strategia oparta o kierunek digital, przyniosi wymierne efekty. Serwisy, które rozwijamy i umacniamy ich pozycję, notują wzrosty jeśli chodzi o zasięgi i potrafimy to monetyzować. Wróciliśmy też silniejsi w działalności eventowej, a organizacja wydarzeń w trybie hybrydowym oraz wprowadzenie rozwiązań streamingowych, zwiększyły dostępność i atrakcyjność naszych imprez, co z kolei doceniają nasi partnerzy – mówi Wojciech Kuśpik, prezes zarządu Grupy PTWP. – Wciąż widzimy duże możliwości dalszego skalowania naszego biznesu, dlatego stale poszukujemy nowych obszarów, które pozwolą na umocnienie pozycji Grupy PTWP – dodaje.

W czwartym kwartale ub. roku Grupa PTWP wypracowała 1,8 mln zł skonsolidowanego zysku brutto, a przychody netto ze sprzedaży przekroczyły 17,7 mln zł. W raportowanym okresie EBIDTA osiągnęła poziom 2,4 mln zł. Narastająco, na koniec 2021 r. zysk brutto przekroczył 9,3 mln zł. Osiągnięte wyniki Grupy są wielokrotnie wyższe niż w analogicznym okresie 2020 r. Stan środków pieniężnych na koncie PTWP na koniec grudnia 2021 wzrósł do 27 mln zł.

W listopadzie 2021 r. władze PTWP podjęły decyzję o rozpoczęciu działań zmierzających do przeniesienia notowań firmy w 2022 roku z NewConnect na główny rynek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Na ten moment Spółka nie planuje przy tej okazji emisji akcji.

Grupa PTWP po zatwierdzeniu raportu rocznego za 2021 r. przeprowadzi program motywacyjny dla kluczowych pracowników. Maksymalna wielkość programu to ok. 5% kapitału zakładowego.