Grupa Transition Technologies odnotowuje kolejny udany kwartał

Konrad Świrski
Konrad Świrski, Prezes Grupy Kapitałowej Transition Technologies

Grupa Kapitałowa Transition Technologies („Grupa”), Polska firma z branży IT, obchodząca w tym roku 30-lecie powstania, koncentrująca się na rynkach przemysłu, energii, gazu i medycyny odnotowuje stały wzrost zamykając II kwartał 2021 roku z przychodami w wysokości 231 mln zł. Zysk brutto Grupy wyniósł 19,9 mln zł, natomiast EBIDTA 18,7 mln zł. 

II kwartał 2021 roku dla Grupy Transition Technologies upłynął pod znakiem dalszego, dynamicznego rozwoju. Efektem tego jest wzrost przychodów ze sprzedaży, który był o 7% wyższy niż w roku ubiegłym. Na koniec kwartału w swoim backlog’u Grupa posiadała kontrakty w wysokości 85% tegorocznych założeń.

Od intensywnego dla nas początku roku, cały czas przyspieszamy tempo rozwoju, czego wyraźnym potwierdzeniem jest podsumowanie wyników za II kwartał. Obserwujemy również bardzo dobre trendy rynkowe – znaczący wzrost przemysłu 4.0 i coraz dynamiczniejsze inwestowanie europejskich przedsiębiorstw. Są to dobre prognozy dla naszej Grupy na przyszłość. W swojej działalności nadal będziemy koncentrować się na usługach outsourcingu, szczególnie tam, gdzie wymagane są wysokie kompetencje. Nie mniej znaczące są także obszary IoT, VR czy sztucznej inteligencji i automatycznego wnioskowania. Dążymy też do umacniania naszej pozycji międzynarodowej zarówno w Europie, jak i Stanach Zjednoczonych. Bardzo dobre wyniki Grupy w corocznych rankingach pomagają w pozyskiwaniu zamówień w kluczowych dla nas sektorach działalności. Jednocześnie stale poszukujemy nowych możliwości rozwoju – mówi Konrad Świrski, Prezes Grupy Kapitałowej Transition Technologies.Transition Technologies grafika

2021 rok obfituje w ważne dla firmy wydarzenia, a jednym z kluczowych jest 30. rocznica jej powstania.   Utworzona jako Transition Technologies Sp. z o.o., z wykorzystaniem wyłącznie polskiego kapitału, na początku zatrudniała 5 pracowników i była jedną z pierwszych firm rodzących się w gospodarce wolnorynkowej. W 2007 roku utworzono spółkę w Transition Technologies USA Inc., z siedzibą w Pittsburghu, co dało początek tworzenia Grupy Kapitałowej, w ramach której działa już 10 spółek. W tym czasie Grupa konsekwentnie umacniała swoją międzynarodową pozycję, otwierając zagraniczne biura – dzisiaj 2000 pracowników w 23 biurach na 3 kontynentach codziennie współpracuje z największymi globalnymi korporacjami.

Ponadto w tym roku Grupa podpisała kontrakt z NATO, otworzyła kolejne biura poza granicami kraju i dokonała finalizacji pierwszej akwizycji polskiej firmy Algomine. W lipcu wygrała przetarg o wartości 30,5 mln zł na obsługę ZUS w zakresie świadczenia opieki serwisowej oraz wsparcia oprogramowania Oracle Tuxedo i Oracle Salt. W kwietniu natomiast, Spółka Transition Technologies-CS została wyłącznym dystrybutorem Doosan Robotics w Polsce, wiodącego producenta robotów współpracujących. Kolejnym potwierdzeniem dynamicznego rozwoju Grupy jest to, że w swoich szeregach zatrudnia obecnie ponad 2000 osób.

Popyt na usługi świadczone przez Grupę Transition Technologies stale rośnie, co przekłada się na dynamiczny, stale zwiększający się rozwój organiczny. W perspektywie będzie on także wspierany poprzez realizowanie kolejnych akwizycji.